Sverri Djurhuus

Livserindringer for tidligere SS Rottenführer SVERRI DJURHUUS. Født den 11. Juli 1920 i Kollefjord på Færøerne. Indmeldt i DNSAP den 15/1-1941, Partimedlemsnr. 39109. Sverri var i vinterkrigen 1939/40 på fagskole i Danmark, hele skolen fulgte slaget i Finland og hele skolen siges at have været på finnernes side i den håbløse kamp mod Russerne. Men kun de der allerede have aftjent deres værnepligt kunne melde sig til den danske finlandsbataljon og dermed hjælpe finnerne. Det havde Sverri ikke. Han meldte sig på en session allerede i januar til Waffen-SS for 4 år, og efter at have afsluttet skolen i marts 1941, rejste han den 21/5-41 af sted mod Hamburg-Langenhorn for militæruddannelse. Indtrådte i SS-St. Nordwest, 7. Komp., 2.Gruppe. Han kom den 19. Juli 1941 med i den nye opstilte frivillige SS bataljon „Frikorps Danmark“ som ”Hilfsausbilder“/hjælpelærer i 2. Kompagni, 2. Gruppe, 2. deling som delingsfører. Enheden blev den 15. September 1941 forflyttet til Treskow (Polen). Konen til Frikorpsets først kommandør ( Kryssing ) var af færøsk afstamning.

Der findes kun få foto af Sverri fra hans tjenestetid. De der er bevaret blev sendt til hans søster i Danmark under krigen.

foto

Den 8-9.Maj 1942 blev han som gruppefører for 2.Grp. indsat i frontafsnittet syd for Ilmensøen i Demjansk kedlen, Rusland. Udnævnt den 21/8-1942 til SS Sturmmann. Kun 14 dage senere måtte han indlægges på lazaret ved Kønigsberg med tuberkulose.

Herfra videre på lazaretophold, først ved Posen - Rheinbäck, her var det katolske nonner som var sygeplejersker, og til sidst endt Sverri på SS-Lazarett Mölln, Lauenburg. Herfra kom han til „ Ersatztruppen“/rekreationsenheden i Feldbach ved Graz, hvor han fik funktion af post-omdeler/kurer. Som post-kurer kom han flere gange til København/Ringsted. Under en af disse rejser, mødte han i Berlin – midt på gaden under et engelsk bombeangreb – flere af de færøske frivillige rødekors sygeplejersker ( det grinede han meget af ).

Sverri fik tilbagefald med tuberkulosen og måtte tilbage til lazarettet i Mölln, og i 1944 blev han forlagt til Feldlazarett Nyelandsvej, Frederiksberg, Danmark. Ved krigsafslutningen, den 5. Maj 1945, gjorde han sig „neutral“ og gik som forklædt tysk flygtning ind i flygtningelejren ”Kærhave Landbrugsskole” ved Ringsted i Danmark. I lejren fik han som de andre flygtninge 3 gange vaccination mod Tyf.Paratyfus.

Sverri havde stadig sin Soldbog ( soldaterbog ) på sig – men det blev for farligt – han klatrede derfor op under spærene og gemte bogen her. ”Det kunne være jeg kunne hente den senere ” forklarede han så sent som i 1999.

Senere blev han opdaget, og blev den 29/6-45 overført til Ringsted Kaserne ( tidligere kasserne for Schalburgkorpset ) som Waffen-SS soldat, fangenr. 78. Ved Landsretten i Ringsted blev han den 31. August 1945, kl. 15:30 , i henhold til den nye straffelov der blev indført med tilbagevirkende kraft ( straffelovstillægget af 1.Juni 1945 )“, idømt 4 års fængsel og frakendelse af ” almen tillid ” (stemmeret og værende under offentlig tilsyn ). Sverri Djurhuus kunne ikke acceptere denne uretfærdighed ! Han var for stolt et menneske – og ankede sagen – men dommen blev den 29.November 1945 ved Østre Landsret stadfæstet – han skulle dømmes.

Domsgrundlag: at have gjort tjeneste ved det tyske Waffen-SS i tidsrummet 9.Maj 1941 til 1.april 1945 og for tyveri af 2 håndklæder fra det tyske Feldlazarett, Frederiksberg i Danmark.

I Nyborg statsfængsel måtte han så tilbringe den næste tid…. Den politiske situation i Danmark ændrede sig og de danske SS frivillige, som havde fået dom på 4 år fik straffenedsættelse til 2 år. Dette gjaldt også for Sverri.

I 1947 kom han tilbage til Thorshavn på Færøerne.

De første år efter krigen arbejdede Sverri som taxichauffør, herefter som mekaniker og fra 1958 åbnede han egen værksted. I 1970 havde han et uheld som gjorde at han måtte opgive sit erhverv som mekaniker, men heldigvis kunne han klare at gå tilbage til sit gamle erhverv som taxichauffør – og det fortsatte han med til han gik på pension. Sverri har flere gange medvirket i bøger og radio hvor han berettede om sin tjenestetid, hvorfor han meldte sig og hvad han havde oplevet. Der har længe været talt om kun 4 frivillige fra Færøerne ( Sverri Djurhuus, Richard Joensen, Johannes Toftum, Leivur Restorff ), men den seneste tid er endnu et par navne kommet til: Johan Samsonsen, Jakob Berg. Den ene er blevet omtalt som, en der skulle have begået faneflugt - hvortil Sverri straks tilføjede: ”han var ingen færing”. Den nationale stolthed havde Sverri Djurhuus helt til de sidste år hvor han blandt andet gik stærkt ind for Færøsk selvstændighed.


Foto og indmeldelsesblanket for Sverri.
foto foto

foto foto