afr2
Den danske kaptajn Eskild Nieuwenhuis Møller og tyske general Kanstein ved afskeds- paraden på Ingeniør- kasernen juli 1941. Til denne sermoni deltog flere højtstående danske officerer iklædt den danske hærs gala- uniformer. E. N. Møller bærer det danske kon- gehus´Dannebrogs- ordens Ridderkors. Bl.a. disse fremvisninger af danske militærpersoners emblemer og uniformer havde stor symbol- og psykologisk betydning for den menige dansker i bedømmelsen af hvad der skete og det at melde sig. Yderligere 7 danske officerer som gik i tysk tjeneste bar det danske ridderkors.

Få dage før kunne man læse følgende artikel i avisen Fædrelandet:
"Kaptajn E. N. Møller varetager Kommandør C. P. Kryssings funktioner i Danmark.
Når kommandør C. P. Kryssing engang forlader Danmark sammen med Frikorps "Danmarak" vil lederen af hvervekontoret i Rosenvængets Alle nr. 32, Kaptajn E. N. Møller, varetage kommandørens funktioner her i Danmark. Kaptajn E. N. Møller udtaler i denne anledning som svar på en henvendelse fra Fædrelandet:
Når jeg har meldt mig til Frikorps Danmark, så er der kun et motiv, det er så svært at sidde hjemme, når de andre rykker ud. Af hensyn til min alder, jeg er 51 år, har man allerede givet mig afslag ved Regiment Nordland, hvor jeg meldte mig som frivillig, og nu har Frikorps Danmark altså ment, at kunne bruge mig og det er jeg glad for selv om arbejdet indtilo videre kommer til at foregå herhjemme. Kaptajn E. N. Møller er kendt som en dygtig og afholdt officer. Kommandør C. P. Kryssing kunde næppe have lagt de mange betroede hjemlige funktioner for Frikorps Danmark i bedre hænder."  

Christian Peder Kryssing var den første chef for Frikorps Danmark, trods det at han hverken var medlem af det danske nazistparti (DNSAP) eller var nazist.

afr

Foto viser under hvilke forhold det første hold danske frivillige forlod Hellerup godsbanegård den 19. juli 1941. Der opstod turmult på grund af den stor menneskemængde, så man indså at man måtte havde udstedt adgangskort til de pårørender som skulle havde adgang til selve afgangsperronen, hvilket man fik arrangeret til frikorpsets orlov i september 1942. De øvrige tilskurer måtte se til fra selve banegårds- bygningen og området bag ved..

krys-schal


Fra venstre: en civil fra partiet, Erling Hallas, von Schalburg samt C. P. Kryssing, ved afrejsen af det såkaldte store kontingent i 1941. Von Schalburg er af probagandamæssige grunde hjemkaldt til Danmark fra sin tjeneste i Regiment Germania.

krys-kanst
Den danske Oberstløjtnant C. P. Kryssing (i dansk officersuniform til højre) i samtale med SS-Politigeneral og Brigadefører Kanstein.