OPBYGNING OG TEKNISK INFORMATION

”Frikorps Danmarks” opstilles den 19.juli 1941 og opløses den 20. maj 1943

Frikorps Danmark opstilles som en selvstændig hestetrukken SS Bataljon underlagt Waffen-SS, med Stab og 4 kompagnier, hvor 1., 2. og 3.Kompagni er skyttekom-
pagnier, hver bestående af:
Kompagnichef,Kompagnistab og 3 skyttedelinger.Skyttedelingerne består hver af :
delingsfører, delingstrop, 3 grupper á 12 mand med 2 LMG (lette maskingeværer)
og en 50 mm granatkastergruppe. 4. Kompagni er en hestetrukken enhed med 12 tunge maskingeværer samt 9 stk. 80 mm granatkastere.
Da Frikorpset omdannes til en motoriseret Bataljon i september 1941, overføres de tunge maskingeværer og granatkastere fra 4. Kp. til de 3 skyttekompagnier. De fordeles med 4 tunge geværer og 3 granatkastere til hvert kompagni og indgår som en 4. deling. Det gamle 4. Kp. ændres til, at bestå af to delinger, hver med 2 stk 75 mm lette fodfolkskanoner ( Infanteri Geschütz ), en deling med 3 stk. 50 mm Panserafværgekanoner (PAK). Der oprettes samtidig en uafhængig Pionerdeling, der opdeles i 3 grupper.
På grund af stor tilstrømning opstilles den 23. august 1941 et 5. Kompagni med Hstuf. P. Neergaard Jacobsen som kompagnichef. Dette bliver den 01.10.41 omdannet til et Ersatzkompagni.

Uddannelsessteder
20. juli 1941 - 15. september 1941 : Hamburg Langenhorn, Tyskland
16.september 1941 - 8. maj 1942 : Treskau, Posen, Polen
? august 1942 - ? november 1942 : Mitau, Letland
26. marts 1943 - 20. maj 1943 : Grafenwöhr, Tyskland
Reserven ( Ersatzkompagni ) uddannes:
19. december 1941 - november 1942 : Graz-Wetzelsdorf, Østrig
22. november 1942 - februar 1943 : Bobruisk, Rusland
februar 1943 - 26. april 1943 : Mogilow, Rusland
Rekonvaliserende deling (Genesende deling), oprettes i Bobruisk og forflyttes til:
2. december 1942 - 26. april 1943 : Breslau, Polen

Kommandører
19. juli 1941 - 23. februar 1942 : Christian Peder Kryssing
24. februar 1942 - 28. februar 1942 : Knud Børge Martinsen
(stedfortrædende)
1. marts 1942 - 2. juni 1942 : Christian Frederik von Schalburg
2. juni 1942 - 8. februar 1942 : Knud Børge Martinsen (stedfortrædende)
9. juni 1942 - 11. juni 1942 : Hans von Lettow Voerbeck
11. juni 1942 - 20. maj 1943 : Knud Børge Martinsen
21. februar 1943 - 20. maj 1943 : P. Neergaard-Jacobsen (stedfortrædende)

Stampersonel per 24.07.1941.
De med kursiv angivne navne er ændring i personelsituationen efter omorganisering i september 1941 med bl.a. nedlæggelse af det 5. Kompagni og omlægning til en motoriseret enhed.
Staben Stabschef: Stubaf. Thor P. F. J. Jørgensen (indtil november 1941).
Adjudant: Ustuf. T. Kjærgaard Rasmussen, som afløses november 1941 af Ustuf. Knud Thorgils, der igen afløses i 1942 af Ustuf. Eduard Hein (tysker), Ostuf. Gerd von Reitzenstein (tysker, Adjudant for uddan- nelsesstaben og ansvarshavende chef for underførere uddannelsen).
Bataljonsskriver: Oschaf. N. Hartvig Larsen, Uschaf. Broder A. Elkjær (fra 21.11.41 Hscharf. og funktion af Stabscharf.).
Stabsskriver: Schütze Toft Christensen.
Stabsforvaltningsansvarlig: Stabscharf. Ernst Brinkmann.
Forbindelsesofficer: Ostuf. Eduard Hein (tysker), Ostuf. K. L. Lessing (tysker)
Ordonansofficer: Ustuf. Tage Petersen, Hstuf. H.A. Riis-Christesnen (fra 6.11.41) der tilgår tillige i november Ustuf. Carl Petersen afløses maj 1942 af Ustuf. Knud Thorgils der igen afløses i november 1942 af Ustuf. Fritz Bünte (tysker).
Efterretningsofficer (Ic): Hstuf. Roland Schneider (tysker, fra 1.11.41).
Forsyningsofficer: Ustuf. Tage Petersen som afløses af Ustuf. Carl Petersen.
Personelofficer: Stubaf. Thor Jørgensen som afløses november 1941 af Ustuf. Lorenz Lorenzen (eneste dansker i uddannelsesstaben).
Rettergangsofficer: Ustuf. Poul Hess (fra 11.7.41) som afløses 23.2.42 af Schirrmeister Ustuf. Hans Olsen Müller.
Intendanturofficer: Hstuf. Georg Beyer (tysker), fra Ustuf. Jens P.W. Petersen (fra 19.7.41), samt fra september 41 Ustuf. Jørgen Salskov
Bataljonslæge: Ustuf. H. Sedlacek (25.7.41-16.9.41) afløses af Ustuf. Konrad Lotze (tysker).
Hjælpelæge: Oschaf. L. F.Lorenzen.
Tandlæge: Hstuf. Andreas Johannesen, Dr. Julius Kappe (fra 18.8.41, tysker), Hschaf. Dr. Dietrich Mahler (tysker,15.10.41-3.11.41), Ustuf. Ernst Müller (tysker, fra 3.11.41).
Kassenleiter: Ustuf. Otto Schlotz (tysker) og fra 4.11.41 Oschaf. Walter Hrubesch (tysker).
Motor- og værkstedsofficer: Ustuf. Henning Wessel (tysker).
Transportofficer: Ustuf. Sepp Wolf (tysker, fra oktober 41)
Køretøjs officer: Hschaf. Krogh Pedersen ( fra oktober 41).
Tekniskofficer: ( t.F.K.I, fra 01.10.41) Karl Wentz (tysker).
Gasofficer: Ustuf. Heinz Hennecke. ( fra 25.11.41, tysker).
Dyrlæge: Oschaf. Knud A. M. Stenbjørn .
Velfærdsofficer: Ustuf. Lorenz Lorenzen (stedfortrædende Adjudant).
Våbenmester: Oschaf. Herbert Jurisch. Våbenteknisk personale: bl.a. Oschaf. Willi Vollmer (tysker), Uschaf. Aage E. Dahl, Uschaf. Egon H. Friedrichsen, Uschaf. Asmus Friis, Rottf. Anton Lindblad, Rottf. Poul H. Rasmussen.
Oppasser (Kammervart): Ustuf. Josef Zöchling (tysker).
Smedjeleder: J. A. Larsen (fra 21.9.41) .
Køkkenleder: M Lichtwark (tysker), underfører Oschaf. Bruno Korsitzki (fra 01.12.41, tysker).
Bataljons Stabsschef: Hschf. Niels Hartvig Larsen.
Bataljons- og Stabsscharf.: Hans Peter Jensen (fra 25.11.41), Stabschaf. E. Poulsen som en tid var 1. skriver i Staben.
Hertil kommer 102 underofficerer og menige, bl.a.: Hschaf. E. Poulsen, Uschaf. Robert. Hansen, Uschaf. E. Hansen, Rottf. Gerhardt B. Holst, Rottf. F. Pedersen. KfZ Fahrer (stabschauffører): PKW: H. Marks, LKW: Herbert Specht.

1. Kompagni
Kompagnichef: Hstuf. H. Winding Christensen (20.7.41-1.1.42), Ustuf. Per Sørensen (1.1.42-23.5.43).
Delingsfører: Ustuf. Per Sørensen, Ustuf. Johannes Helmers, Ustuf. Henry Riis Christensen, Ustuf. Just Nielsen, Ustuf. Alfred Nielsen, Ustuf. Wahle (sikkerhedsofficer)(tysker), Oschaf. Leo Madsen, Oschaf. Spies Wolfgang Stascheid (tysker), Ustuf. E. Jacobsen, Alfred T. Oksen , Jens Nielsen, H.P. Andersen. Schirrmeister Uschaf. Werner Häcker.
Blandt mandskab: Instruktør Ustuf. E. Hein, J. Cortzen, Stabschaf. E. L. Christensen, S.A.J. Petersen, W. T. Larsen, Schaf. M. P.Manthey-Wagner, Hschaf. P. Windekilde Hansen, Uschaf. S.A. Christensen, Rottf. G. W. Rasmussen, Rottf. E. Larsen, Rottf. P. J. Poulsen, Uschaf. A.E.U. Gyldenstorf, Rottf. S. Petersen (finsk), Rottf. T.U.C.V. Duus, Rottf. A.H.C. Osted. Våbenmedhjælper Schtz. Gunner Høyer.
Hertil 125 menige.

2. Kompagni
Kompagnichef: Hstuf. K. B. Martinsen, Ustuf. Per Sørensen, Ostuf. Boy Hansen (?-11.6.42)(sikkerhedsofficer), Ustuf. Eigil Poulsen (11-12.6.42), Dirk Ingvard Bonnek (12.6.42- ? ), Ostuf. Bent Worsø-Larsen (? – 25.12.42), Eigil Poulsen (25.12.42 - ? ).
Delingsfører: Ustuf. C.U. von Eggers, Ustuf. Vagn Viggo Nielsen, Ustuf. Helge A. Ellekilde, Ustuf. L.M.G. Larsen, Oschf. H. P. Jensen, Oschf. Hartvig Larsen,
Fra november 1941 tillige Instruktionsofficer Ustuf.Boy Hansen, Ostuf. Josef Dombek (tysker), Ustuf. Jensen, Ustuf. H. P. K. Andersen. Den 23.2.42 tilgår Schirrmeister Uschaf. Oskar Scherer (tysker).
Hertil kommer 127 menige, bl.a.: Instruktør Ustuf. H. Henneke, Stabschaf H.W. Petersen, P.V. Broberg, J.J. Nielsen, Uschaf.E. Hansen, Ustuf. S.J.L. Larsen, S. Chr- istensen, Uschaf. L.P.F. Lund, Ustuf. E. Brørup, Rottf. J. Jensen, Rottf. G. Elton Jen-sen, Rottf. H.A. Kjellerup Keller, Rottf. J.P.S. Bjergbæk, Rottf. A. Laursen, Rottf. C. Petersen, Rottf. P. Sørensen.

3. Kompagni
Kompagnichef: Hstuf. Oluf Krabbe (20.7.41-1.2.42), Hstuf. Preben Neergaard Jacobsen (2.2.42-5.6.42), Alfred Nielsen (5.6.42-11.6.42), Ostuf. Kristen Madsen Brodersen (11.6.42-17.6.42), Hstuf. Winding Christensen (17.6.42-2.7.42), Ostuf. Heinz Hennecke (2.7.42-23.5.43).
Delingsfører: Ostuf. Josef Dombek (var en periode sikkerheds-officerfor). Ostuf. Chr. Brodersen, Ostuf. Viktor Broberg, Ustuf. Hans K.P. Nordholm, Ustuf. Erik Fenger, Ostuf. H. Henneke, Oschf. Erling Hallas, Ustuf. von Eggers, Ustuf. Alfred Nielsen, Ustuf. Jørgen Jørgensen, Ustuf. Jens Magnus Andersen, Ustuf. J. Jensen, Oschaf. Petersen, Ustuf. Wahle, Johannes Helmers, L.R. Hjarvard, Stabschaf. Erik Høst Petersen, Uschaf. L. A. Block.
Hertil 124 menige, bl.a.: Rottf. E. Bude Harvöe, Rottf. F. Larsen, Rottf. J. M. Andersen, Rottf. F. Johansen, C. Petersen, Rottf. J. Szimanski, Rottf. E. S. Jensen, Rottf. K. J.Johnsen, Rottf. E. Johansen, Rottf. E. Jensen, Rottf. Niels C.C.E. Dehn ( korporal i Fremmedlegionen ), Rottf. J. Grum.

4. Kompagni
Kompagnichef: Hstuf. Knud H. E. Schock (20.7.41-1.2.42), Ustuf. Helmut Stenger (tysker)(2.2.42-1.5.42), Hstuf. K. B. Martinsen (2.5.42-2.6.42) overtager i kort tid Bataljonsføringen, og returnere som kp. chef (9.6.42-11.6.42), Ostuf. H. Stenger (11.6.42-23.5.43) .
Officer til rådighed: Hstuf. Didrik Bonnek (Adjudant og ordonansofficer), Hstuf. Winding-Christensen (pionerafd.), Ostuf. Christian M. Brodersen.
Delingsfører: Ostuf. B. Worsøe-Larsen, Ustuf. Louis Roland Hjarvad, Ustuf. Niels V. Falgård, Ustuf. Ole P. Kure, Ustuf. Hans Olsen Müller, Hstuf. Ernst C. H. Viffert, Hschf. Henry Riis Christensen (fra 1.Kp). Ustuf. Werner Dürkopf (tysk artelleriofficer), Oschaf. W. Klingen (tysker), Ustuf. Otto Brabränder (tysker), Ustuf. Schardt (tysker, tilgår nov 42), Geschützfrh. Erik Bøving, Uschaf. Edgar Mendler (sikkerhedsofficer) (tysker), Uschaf. Willi Vollmer, A. Nielsen, Ustuf. H. Møckel (instruktør), K. Munch Christensen, E. A. Larsen, Stabschaf. H. Bøwig, A. E. Park, V.E. Larsen, H.D. Ahlefeldt-Laurvig, A. Graabæk, H. Hasslund, Arne Skov-Nielsen, H. W. Sørensen, K. E. Petersen, H. P. Larsen, E. Lipert, J. Asmild (finsk). Hertil 135 menige.

5.Kompagni Ændres 01.10.1941 til et (depot) Ersatzkompagni, under Kompagnichef: Hstuf. P. Neergaard Jacobsen (23.8.41- ?), Hstuf. Oluf Krabbe ( ? – juni 42), Ustuf. Mendel (juni 42). Vagn V. Nielsen (sikkerhedsofficer fra 10.10.41.).
Fra december 1941 beordres det, at alle Ersatzkompagnier skal indgå i en ”Legionernes Erstazbataljon”, en fælles bataljon for alle legionsenheder med uddannelsessted i Graz, Østrig. Det danske Ersatzkompagni overføres formelt den 18.12.1941 til denne enhed. Der tilgår her i januar 1943 de 3 danske officerer: Ustuf: Jørgen Jensen, Ustuf. Niels Larsen, Ustuf. Kaj Bertramsen.
Ersatzkompagni under ledelse af Hstuf. Kaj Islin Hansen overføres til Grafenwöhr i april 1943.

Pionerdelingen
Oprettet november 1941 med ca. 30 mand, under ledelse af Hstuf. H. W. Christensen. December 41 overtager Ustuf. Falgaard, og H. W. Christensen stilles til rådighed for Staben og virker som stedfortrædende chef for 3. Kp.. Pionerne sendes til special-uddannelse i Dresden.

Garage- og værkstedsdeling ( I-Staffel ) Placeret (fra 12.11.41) i byen Rogassen med garage og værksted samt køreskole. Chef Ustuf. Henning Wessel
Genesende deling (rekonvalisenter) J.fr. dagsbefaling 8070/42 fra Grp. frh. u. General der W-SS Jüttner, dateret 4.12.42,overføres Ersatzkompagniet (Genesende dvs. sygemeldte) fra Bobruisk til Breslau og underligges SS-Standortverwaltung Breslau(bykommandanturen).

--------------------------

Foto ovenfor viser et udklip fra den danske krigsministers skrivelse til Thor Jørgensen, vedr. hans forspørgsel hvorvidt hans indtræden i waffen-SS pårører hans ansættelse i den danske hær som officer.