Oprettelsen af det 3. germanske SS korps underliggende 11. panser grenader division "Nordland".

1942 blev året hvor krigen ændrede sig, tyskernes fremrykning var stoppet og man kæmpede med, at holde forsyningerne ved lige og holde de frontlinjer man havde tilkæmpet sig. Efter store tap og splittelse af enheder som følge af sårede, efteruddannelser og tilgang af nyt materiel måtte man fra Generalkommandoen indse, at det var nødvendig med en reorganisering af den tyske hær. I denne forbindelse valgte man, at oprette en 11.division. Denne enhed blev en Panser grenader division ved navnet ”Nordland”. Tanken var, at enheder fra ”Wiking” som bl.a. Regiment ”Nordland” skulle danne grundstammen sammen med de mindre nationale enheder som bl.a. ”Frikorps Danmark”, ”Legion Nederland” og ”Legion Norwegen”. Oprettelsen går tilbage til 5. februar 1943, hvor Division ”Wiking”s kommandør Gruppefører og Generalløjtnant Felix Steiner, af Hitler, bliver beordret til at stå i spidsen for et nyoprettet 3. panser korps. Korpset skulle primært bestå af germanske frivillige. Begrundelsen for nedlæggelsen af de mindre selvstændige nationale bataljoner og legioner, var, at de var mindre fodfolksenheder der kun kunne indsættes på afgrænsede front afsnit. De ville blive ofret frem for de storgermanske divisioner. Tabene ville være uforholdsmæssige store, men sandheden var langt hende af vejen problemerne med varetagelse af nationale hensyn. Den 11. SS-Pansergrenader division blev oprettet på Troppeøvelsespladsen i Grafenwöhr, Sydtyskland 6. april 1943. Samtidig oprettes de tilhørende nye regimenter som bl.a. Regiment 24 "Danmark". Regiment 24./Danmark blev officielt oprettet den 6. maj 1943, men blev først funktionel fra den 20. maj 1943, hvor ”Frikorps Danmark” samtidig nedlægges. Frikorpset opløses med 900 mand. + ca. 250 der tilgår fra rekrut og erstasuddannelsesenheden i Graz. Regiment 24. Danmark oprettes med: 33 danske officerer, 162 danske underofficerer + 1.191 danskere i mandskabet. Der tilgår ca. 400 danskere i løbet af april, maj og juni 1943. Idet der ikke var danske frivillige nok til organisatorisk, at fylde et helt regiment, beordrede man en del rigstyskere samt en del folketyskere fra Rumænien til enheden. Det motoriserede III. Germanske Panzerkorps bestod af : Division Wiking. Division Nordland med bl.a. regimenterne 23 Norge og 24 Danmark. Brigade Nederland med bl.a. 2 fodfolksregimenter og en korps enhed (Stab).

Felix Steiner og Fritz von Scholz".

foto foto

Organasatorisk opbygning med personliste. Klik på linjen for adgang.

Frontindsats for Regiment 24./Danmark

Frontindsats (herunder partisanbekæmpelse), Kroatien: september 1943 – december 1943 Frontindsats ved Oranienbaum, Nordrusland: december 1943 – 2. februar 1944 Frontindsats ved Narva + Kinderheim, Estland: 2. februar 1944 – 21. september 1944 Frontindsats ved Kurland, Letland: 22. september 1944 – 30. januar 1945 Frontindsats ved Pommern, (Arnswalde, Stargard, Altdamm): 5. februar 1945 – marts 1945 Frontindsats ved og i Berlin centrum: marts 1945 – 2. maj 1945 Tidlig forår 1944 er I. Bataljon under Hstuf. Per Sørensen så medtaget, at hele bataljonen (sammen med I. Bataljon Norge (Regiment 23./Norge) bliver trukket væk fra fronten. Det resterende mandskab fra enhederne blev sendt til Rudolfsel i Tyskland for genopbygning, men ingen af bataljonerne kom tilbage til Division "Nordland", idet de blev sendt i afværgekampe i syd Tyskland. Fra den 16. november 1944 til den 8. maj 1945 deltog bataljonerne i kampe i Ungarn underlagt den 5. SS-Panser Division "Wiking".


Fotouddrag fra division "Nordland".

Klik på foto og se foto i fuld størrelse.

foto foto foto foto foto foto