Kravespejle til uniform for danske frivillige.

Kraven på uniformsjakker har igennem tiderne været brugt til, at vise rang, faglig tilknytning og nationalitet. Den tyske hær udviklede et detaljeret program for disse kravespejle, men måtte revurdere programmet flere gange i forbindelse med militærets udvikling indenfor våbentyper, divisioner og nationaliteter. Emnet stofmærker omfatter et udvalg af de mest typiske udgaver som bl.a. blev båret af de danske frivillige. Generelt kan siges, at der blev båret stofmærker af mange forskellige fabrikationer og udgaver, tillige ses på foto at de ikke altid blev båret i henhold til tysk uniformsreglement. Kravespejle Triskel på kravespejl ( også kaldet trifos ) stammer fra den første tid i Hamborg Langenhorn. Der havde i lejren været opstillet en fælles europæisk enhed ved navn ”Standart Nordwest”, bestående af wallonere – flamlændere og danskere. Enheden opløses igen i september 1941, da nationerne ønsker selvstændige nationale enheder. Man havde fra SS-Führungshauptamt, gennem RZM beordret en produktion af kravespejle med et trearmet solhjul, (symboliserende de tre deltagende nationer), til enheden. Disse lå i depotet på beklædningskammeret da Frikorpset ankommer til lejren. Man ønsker hverken fra dansk eller tysk side, at en dansk national selvstændig enhed, skal bære SS runer og man påfører sig derfor de værende kravespejle med tris-kel. Disse bliver dog beordret fjernet, efter kortere tid i Treskau. Og ved tilgangen af den tyske uddannelsesstab, overgår man til brug af standard Waffen-SS kravespejle med SS-runer. Dannebrog på kravespejl kendes i flere typer, hvoraf type 1 må betragtes som den officielle udgave. Type 1: den formodes, at være produceret i Danmark efter bestilling fra tidligere dansk Kaptajn, nu med rang af Hstuf. Kaj Islin Hansen og indføres ved Ersatzkompagniet i Brobruisk. Dette var imod tysk reglement og blev derfor beordret fjernet, når de frivillige kom til tjeneste ved fronten eller til Treskau, respektiv Graz. Fabrikeret som sort filt med et kædestingsbroderet Dannebrog og bagside af kraftig lysegrå pap og fastsyet med overkrydsende sort sytråd. Type 2: sort filt med et Dannebrog påsyet i form af rød flagdug og 3mm hvidt bånd til at danne korsformen. Bagside i grov grålig stivet lerred. Kan være produceret af DNSAP kvindegrupper. Yderligere syntes der at forekomme enkelte privat fremstillede udgaver som variere i Dannebrogets størrelse og udformningen. Der er vist en såkaldt prototype fra RZM i enkelte bøger, men denne er ikke dokumenteret som værende sat i produktion eller båret. Den formodes, at være et udkast fra den tid i 1941 hvor SS-Führungshauptamt stadig overvejede godkendelsen af en dansk selvstændige nationale enheder. Lignende nationalsymboler på kravespejle kendes fra bl.a. den Norske-, Estiske- og Lettiske legion. Produktionsmæssig henvises ofte til ”RZM” RZM: ( Reichszeugmeisterei ) NSDAP startede tilbage i 1933 på hovedkontoret i München, en kvalitets- og typespecifikation af alle mærker, ordner og uniformer samt dele heraf. Et hvert firma som ønskede, at producere parti- eller militæreffekter skulle godkendes af RZM samt overholde de af RZM givne specifikationer, herunder kvalitetskrav. Genstandene ses ofte mærket med RZM.

Klik på foto og se foto i fuld størrelse.

For danske frivillige som kom til den tidligere germanske kaserne i Hamborg Langenhorn blev triskelen (også kaldet treforken) det første symbol man bar. Tidligere ved foruddannelsen i eks. Sennheim gik man uden eller med helt blanke kravespejle (dvs. blank sorte).

foto foto

Det store ønske om, at vise nationalitet medførte at der blev lavet kravespejle med nationalflag. Disse blev fordanskernes vedkommende lavet i Danmark (på foranledning af partiet) og tilsendt Ersatskompagniet (rekrut kompagni) så de kunne vise nationalitet indtil de fik tildelt, og blev optaget i våben SS, kravespejle med SS runer.

foto

Efter at være blevet optaget i våben SS, blev det tilladet at bære de klassiske SS kravespejle.

foto foto foto foto

Da der oprettes et nyt 11. panser grenader division Nordland i april 1943, konstrueres et nyt kravespejl - solhjulet. Denne må ikke sammenlignes med den mere vand- og lodrette type båret af Schalburgkorpset i Danmark.

foto

For andre enheder i våben SS var konstrueret kravespejle med andre oplysninger, som SS2 = Germania. Disse kravespejle findes der flere af i Danmark, idet Schalburgkorpset fik tilsendt St.Germanias gamle uniformer for brug ved korpset i Danmark. "Dødningehovede" for enheden Totenkopf, ikke at forveksle med det mindre dødningehovede (ofte metal) som blev båret af panserenheder.

foto

foto foto