Rødekors søstre og rødekorsmedhjælpere under 2. VK.

Emnet er blevet behandlet af Nikita Pedersen. Efterfølgende har emnet vakt opsigt, idet det for mange var et ukendt fænomen.

Her NP`s artikel som PDF.