Børn som har militærfolk som forældre

Et emne som i mange, alt for mange år, har været tabubelagt men som endelig er blevet en del af historien. Jeg får en del henvendelser om dette, men arbejder ikke målrettet med denne problemstilling så jeg vil gerne hermed henvise til:

http://www.krigsboern.dk

samt til Rigsarkivet for yderligere efterforskning.

Foreningen skriver på deres hjemmeside: Danske Krigsbørns Forening DKBF's formål er at varetage danske krigsbørns - samt deres børns - interesser, virke oplysende samt yde råd og støtte til medlemmer, der leder efter deres biologiske far og dennes slægt.
foto