Eksempel på gyknasieopgave fra Viborg gymnasium P>
Her gymnasieopgave som PDF.

Eksempel på universitetsopgave om Chr. Paulsen (emne Sønderjylland) P>
Her opgave fra Aarhus universitet som PDF.