Mitau 1942.

Tilbage fra før 1. VK blev der her bygget et større kasserneanlæg ved navn "Hindenburg". Mitau ligger ca. 30 km syd/vest for Riga og hedder idag Jelgava. Kassernebygningerne er der stadig og bruges af e lettiske hjemmeværn og som lokal politistation. Frikorps Danmark blev fra frontindsats i Demjansk, Rusland trukket ud til denne kasserne for at blive reorganiseret, afluset og gøre sig klar til orlog. Frikorpset ankommer den 12.8.1942 og rejser igen den 13.10.1942 for, at komme på orlov til Danmark. Efter orlovn kommer man retur, den 18.10.1942, for at færddigøre en sidste uddannelse og gøre klar til vinter indsats på fronten.

Klik på foto og se foto i fuld størrelse.

De store kasserne bygninger var gode rammer for de nu øvede soldater og egnede sig glimrende til træning og efteruddannelse.

foto foto foto

Kasserne tiden blev blandt andet brugt til, at gennemfører en underofficers lehrgang/skole. Midt i foto ses partimand Ejner Jørgensen, der i anledningen var tilgået Frikorpset. Til højre for ses Ejgild Poulsen og ved siden af ham (til højre) ses den berygtede Jens "Lyn" Nielsen.

foto