fors

Oprettelse og uddannelse

De dansk nationale frivillige som var rejst af sted i maj 1941 til tjeneste i enheden Standard Nord-West, med uddannelsessted i Hamborg-Langenhorn kasernen, overføres organisatorisk  til Frikorps Danmark.  De tysk sindede overføres til Wiking / Rgt. Nordland i Graz.
De ca. 75 dansk sindede får til opgave, at modtage de nye frivillige samt indgå som hjælpelærer, kaldet "Hilfsausbilder", i uddannelsesstaben.

Det første kontingent danske frivillige rejser under stor afskedscermoni fra Hellerup station den 19. juli 1941 og ankommer planmæssig til Hamborg banegård om eftermiddagen, hvor de modtages af et musikkorps og en større modtagelseskommite.
De kommende soldater indkvarteres på SS-Germania kasernen i Hamborg Langenhorn, og kort efter ankommer ca. 300 danskere fra forskolen i Sennheim.(her var der undervisning i politiskeforhold samt i sport).
Ved kassernen i Hamborg var der ingen direkte øvelsesterræn, så man modtog primært teori- og eksercits undervisning.
I denne tid sker der katastrofale politiske ændringer og de dansk nationale krav som bl.a. dansk sprog, danske befalingsmænd  bliver fra tysk side saboteret, med henvisning til at det ikke var specifik aftalt for enheden.

Frikorpset forflyttes til egentlig militær uddannelse den 13.9.1941, hvor man med tog transporteres over Berlin til Treskau øvelsesplads nær Posen i Polen, til et større kasserne anlæg med egen troppeøvelsesplads.  En del af mandskabet indkvarteres i bygninger hvor der har været kloster.
Frikorps Danmark´s kompagnier ankommer som følgende: den 13.9: Stab+1.kp., den 14.9: 2.+3. kp., den 15.9: 4.+5.kp.  

Enheden påbegynder et uddannelsesforløb iht. de af den danske stabs forskrevne bestemmelser, men et politisk pres og et muligt fagligt problem (manglende faguddannelse hos de danske officerer), medfører en delvis gennemtvingning af tyske befalingsmænd, tysk kommando sprog, en ændring til en tysk kommandostab samt udskiftning af den dansksindede kommandør Kryssing til den nationalsocialistiske glødende C. F. von Schalburg.

Korpset gennemgår det militære uddannelsesforløb og meldes kampklar. Den 7. maj 1942  sendes de 4 kompagnier fra Treskau med tog til flyvepladsen Heiligenbeil, ca. 45 km sydvest for Königsberg for at blive fløjet til Demjansk i Rusland hvor de skal indsættes i frontlinjen.  Der flyves med mellemlanding og omstigning til JU52`er frontmaskiner på flyveplads i DNO.  Trosset, dvs. den tunge deling må tage turen i godstog via Lithaun-Letland og ankommer først meget senere til området.parade

Foto ovenfor viser 1. holds afrejse fra Hellerup banegård 19. juli 1941