Uddannelsessteder

20. juli 1941 - 15. september 1941 : Hamburg Langenhorn, Tyskland
16.september 1941 - 8. maj 1942 : Treskau, Posen, Polen
? august 1942 - ? november 1942 : Mitau, Letland
26. marts 1943 - 20. maj 1943 : Grafenwöhr, Tyskland
Reserven ( Ersatzkompagni ) uddannes:
19. december 1941 - november 1942 : Graz-Wetzelsdorf, Østrig
22. november 1942 - februar 1943 : Bobruisk, Rusland
februar 1943 - 26. april 1943 : Mogilow, Rusland
Rekonvaliserende deling (Genesende deling), oprettes i Bobruisk og forflyttes til:
2. december 1942 - 26. april 1943 : Breslau, Polen

De danske frivillige var stationeret på følgende uddannelseslejre:

Sennheim


Sennheim,Frankrig: Her foregår fra april 1940 en frivillige Politisk- og sportsskole uddannelse på 6 uger. Der deltager flere hold danskere, som efterfølgende forsøges hvervet til tjeneste i Waffen-SS. Byen der ligger i Alsace området hedder i dag Cernay (v/Thann).

Hamburg Langenhorn

Hamborg-Langenhorn,Tyskland Langenhornkasernen: Den fra SS-Verfügungstruppe nyopstilte Verfügungsdivision (1.4.40) underlagte SS-Standarte ”Germania”`s Stab og I. Batl., blev opstillet og ud-dannet i den nyopførte kasserne ”Hamborg-Langenhorn”, kaldet ”Germania kasernen”. Dengang få km. udenfor Hamborg, i dag i den nordlige bydel ved lufthavnen. Efter ”Germania” rykkes til fronten, indkvarteres SS-Standarte ”Nordwest”* på kasernen og her tilgår de første danske frivillige ( 60 mand) den 16.05.1941, og de optages i 7. kompagni. Kort efter tilgår yderligere danskere. 19.07.1941 ankommer det første hold af danske frivillige under ”Frikorps Danmark” og danskerne fra St. Nordwest overføres til Frikorpset. Kasernen har ingen egentlig troppeøvelsesområde, så der er primært tale om teoretisk undervisning.
Den 15.09.1941 afgår ”Frikorps Danmark” til egentlig troppeuddannelse i Treskau, område Posen i Polen.

*6. SS Freiwilligen Standarte ” Nordwest” bestod kun i få måneder og kom aldrig til frontindsats. Regimentet blev opstillet på ”Førerbefaling”, dateret 3.4.1941, og opstillet den 10.04.1941.
Oprindelig var tanken, at det skulle være et politisk vagtregiment, der skulle indsættes i nordvest Europa. Bestående hovedsagelig af personer fra Flandern og Holland med nationalsocialistisk baggrund, men pga. manglende mandskab inddrages også frivillige fra Danmark. Regimentskommandør var SS-Standarten-
führer Otto Reich, som senere ligger navn til gruppen hvorunder Frikorpset indsættes i kamp.
Da krigen mod Rusland starter, beordres de ca. 390 flamske frivillige til videre uddannelse i national selvstændig enhed, den 10.07.1941,, og samme gældende for de hollandske frivillige. O. Reich overføres som Kommandør for Frw. Btl. ”Niederlande”.
De 109 danskere ( både nordschlesvigere og dansk nationale, samt uddannelsespersonale ) afventer oprettelse og klargøring af den nye selvstændige danske bataljon ”Frikorps Danmark”. Kassernen 2009.

Hamborg Langenhorn

Treskau,Polen Treskau kasernen: 20 km nord for Posen i den vestlige del af Polen. Fra 1800 tallet bar byen navnet Owinsk. Optælling per 1.12.1885 viser byen Owinsk 670 personer og 612 i oplandet, med en blanding af evangelisk, katolsk og jødisk religion. Om-kring 1910 større skovdrift i området. Indtil 1919 er byen Owinsk i tyske område, men bliver fra 1919 til 1939 en del af det selvstændige Polen. Information fra 1921 viser en befolkning bestående af polakker, tyske og andre.
Udenfor byen Owinsk var indrettet en troppeøvelsesplads ” Warthe-Lager”, både byen og øvelsesområdet gennemskæres af floden Warthe. Efter Polenfelttoget 26.10.1939 (og til 23.01.1945) får byen igen et tysk navn – Treskau (opkaldt efter godsejeren). Navnet ændres tilbage til Owinsk da man opnår selvstændighed.
I Owinsk findes et kloster opført ca. år 1250. I løbet af 1880`erne udvidet til et byggekompleks med 15 tilhørende bygninger, fungerede som katolsk kloster, og blev anstalt for retaderede, sindssyge ol..
Ved opstillingen af SS-Totenkopf Rekrut Standarte under SS-Oberführer Julian Schernerde bliver Treskau, 27.10.1939, igen (sidst var under 1.VK) indrettet til tysk militær uddannelseslejr og bygningerne ved ”det gamle kloster” rømmet. Fra den 16.09.1941 tilgår den selvstændige danske hestetrukne bataljon ” Frikorps Danmark”. Afrejser for frontindsats den 07.05.1942. Fra 01.10.1942 indrettes lejren til underførerskole, en del heraf forflyttes den 15.10.1943 til Radolfzell, men man fortsætter indtil foråret 1944 som underførerskole. En del af den delvis udbombede officersskole ”SS-Junkerschule Braunschweig” flyttes forsommer 1944 til Treskau. Og lejren virker som Underfører og Officersskole indtil 23.01.1945 hvor russerne indtager området. (se bogen ”Die letzten Junker aus Treskau”, af Rudolf Kuntzsch.)

Treskau

Mitau, Letland ”Hindenburg” kasernen (30 km syd/vest for Riga) bruges i dag af det lettiske hjemmeværn og til dels som politibygning. Byen har heddet Jelgava siden 1945, og de 4 hovedbygninger og den centrale øvelsesplads eksistere stadig

Kejserkasserne Mitau

Gratz-Wetzelsdorf, Østrig Navngivet: Belgierkaserne, bygget 1939 og blev stamkaserne for Regiment ”Der Führer”. ”DF” stod stadig for indskrivningen da de første danskere ankom, og de fik derfor W-SSnr. registreret under ”DF” og bar dødmandsbrik med indskrift ”Der Führer”.
I 1942 samler man her Ersatz kompagnierne under betegnelsen: ”Ers. Batl. der Legionen”, bestående af et Ers. Komp. for danskere, et for flamlændere, et for hollændere,et for nordmænd samt et for finnerer. Den ”Finnische Freiwilligen Bataillon der Waffen-SS”, er et Waffen-SS forbund og skal ikke betragtes som tilhørende legionen.
1945 overtog englænderne kasernen og overgav den først til den østrigske bundesheer i 1955

Graz Wetzelsdorf

Bobruisk, Rusland I dag Babruysk, 150 km sydøst for Minsk i Belarus. Uddannelsessted for rekonvalesenter (rekreationsmandskab) og rekrutter fra november 1942. Fra midten af december 1942 formodentlig kun lejr for rekrut uddannelse.

Broburisk

Breslau,Polen I dag Wroclaw, 250 km sydvest for Warszawa i Polen. J.fr. dagsbefaling fra SS-Führungshauptamt, Berlin, dateret den 4.12.43, er lejren oprettet som uddannelsessted for Frikorpsets rekonvalesenter ved Genesendekompagni (rekreationsmandskab), og underligges den militære bykommandantur.

Grafenwöhr,Sydtyskland En af Tysklands ældste og største militærkaserner. Havde 1943 en størrelse som gjorde det muligt, at samle en hel division med tilhørende uddannelses- og rekrutenheder. Efter krigen blev den overtaget af de amerikanske styrker og er i dag den største amerikanske militærbase i Europa.

Grafenwöhr

Bad Tölz,Sydtyskland Nyanlagt, 1943, officerskaserne hvor specielt officerer fra de frivillige nationer der indgik i våben-SS blev uddannet. eks. fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Holland. Den 9-10. oktober 1976 blev der her holdt det først internationale Europæiske Junkertreff (international Officerstreff).

Bas Tölz