Bøger med relation til danske frivilliges deltagelse i 2. VK.

Der har igennem tiden være skrevet meget om 2. VK og dansk deltagelse, men først efter 1975 ser man en seriøs behandling af emnet og de første dokumentaristiske bøger ser dagens lys. Indenforde seneste 5 år er der kommet større og meget dybdegående bøger om emnet, hvoraf en del har en ren dokumentations relation til emnet. Nedenfor et udvalg af bøgerne:

Besættelsestidens fakta, dokumentarisk haandbog: Sagførerraadet, J.H.Schultz forlag, 1946. Samlet opslagsværk.
Danske Helte - breve fra danske frivillige paa Østfronten: Nielsen, Klaus, Det Nationale Forlag - København, 1941.
Dansk Daad på Østfronten - Bogen om Frikorps Danmark: Udgivet under krigen. Petersen, Aage Nordahl. SS-soldat beretter om F.D.'s kampe på Østfronten.
Dansk nazisme 1930-45: J. T. Lauridsen, Gyldendals forlag.
Danske soldater i kamp på Østfronten 1941–1945: Krabbe, Oluf, Bogans forlag,1998. Tidligere dansk SS-officer beretter om danskeres indsats på Østfronten.
Dansk soldat i krig og fred: Lærum, Erik, Forlaget Kultur og Politik, 1955 . Erik Lærums fortælling om oplevelserne som artilleriofficer i Regiment Danmark på Østfronten.
Danmark under den anden verdenskrig, bind 1-33: Børge Outze. 1962-68 Danmark under besættelsen I + II + III: Cour, Dr. Phil. Wilhelm, Westermann, 1947. Et opslagsværk.
De danske østfrontfrivillige: Schou, Søren, Svenson, 1981. Om et udvalg af danske frivilliges selvbiografier.
Fjendeland: Sovjet på vrangen: Nielsen, Erik Herløv, Modus, 1995 . Erik H. Nielsen oplevelser på østfronten og i krigsfangeskab.
Fra Kaukasus til Leningrad: A. Marini, Argentina alias P. R. Engelhardt, Forlaget ZAC 1980. Bind I-II-III.
Frikorps Danmarks historie: Engelhardt, Poul Rantzau, Rigsarkivet, Apr. 1970 Fortrolig report offentliggjort 1992 om FD og officerer.
Frikorps Danmarks kampe: Martinsen, K.B., Forlaget 1944, Udgivet under krigen. Tidligere SS-officer beretter om F.D.'s kampe på Østfronten.
Frontsvin, Frostknuder, Forrædere: Haaest, Erik, Bogans forlag, 1975.
Frikorpsfolk – Frikorps, Danmark på Østfronten 1941 - 1945 fortalt af dem der var med. En genudgivet som samlet bog, Bogans forlag, 1995.
Hvem var hvem 1940-1945: Gads Forlag. Korte biografier om alle store personligheder under besættelsen.
Intet nyt fra Østfronten - Per Sørensen: Haaest, Erik, Bogans forlag, 1998. Per Sørensens breve fra Østfronten.
Kasler-journalerne: findes på www.kasler-journal.dk
Krigeren: Bøgh, Frank Forlaget Documentas, 2005. Om Knud Børge Martinsen`s liv.
Politik og strategi, 2. Verdenskrig: Aage Trommer, Aschehoug, 1882.
Rets Opgøret efter besættelsen: Ditlev Tamm, Jurist- og økonomiskforlag,1984. Schalburg: Mikkel Kirkebæk, Gyldendal, 2008.
Slettet af rullen - en frikorpsmands opgør med fortiden: Nielsen, Olaf, Aros, 1977.
Sværdborg: SS frivillig: Jensen, Svend Aage, Bogans forlag, 1985. Sværdborgs oplevelser i Frikorps Danmark. Sværdborg Jensen, Svend Aage
Under hagekors og Dannebrog - danskere i Waffen-SS: Christensen, Claus Bundgård, Aschehoug, 1998. Om de danske statsborgere, der var soldater i den nazistiske militærorganisation Waffen-SS..

foto foto foto foto

foto foto foto