"Bombely"

Nogle Dage efter at vi var kommet afløste Hauptsturmführer Bannich, Poulsen som Kompagnichef. Bannich var fhv. dansk Marineofficer og en ualmindelig fin Mand. Han blev mægtig vellidt af os alle, men vi maatte stadig arbejde med forbedring af Stillingerne, naar vi havde Ro. Det var hans Kæphest, og der blev gjort en Del Nar af ham for det, men ak - hvor han senere fik Ret og Av! hvor vi glædede os senere for vore Granat- og Skudsikre Bunkers. De reddede mange Menneskeliv.

Min Gruppe begyndte med inde i Skoven at bygge en stor Bunker til hele Gruppen. Den skulle bruges af Frivagten til at sove i Nat og Dag, samt til opbevaring af Gruppens Materiale og Forplejning m.m. Det varede flere Dage at bygge den, men den blev ogsa stor og sikker for Skud og Granatsplinter. Vi maatte bygge den helt oppe paa Jorden, fordi Vandet i Sumpen laa lige under Grønsværet. Pionererne havde en lille transportabel Motorsav. Den var lavet af Letmetal med en lille Benzinmotor i den ene Ende, og saa lille og let at en Mand kunde løbe med den hvorhen, det skulle være, den aad sig paa fem Sekunder gennem de tykkeste Træer. Med den fældede de Træstammer, som vi huggede til og byggede Siderne og Taget af Bunkeren med. Derefter blev der kastet alentykt Jord op til Siderne og paa taget. Indvendigt lavede vi Gulv af tynde Stammer, som vi lagde klods op af hinanden, og det blev det fineste jævne gulv. Siderne beklædtes med vore adskilte Telte. Udenfor Indgangen lavede vi en lille Indhegning og lagde ogsa Gulv der. Der stillede vi primitive Borde og Bænke op som osaa var lavet af ganske tynde og rette Birkestammer. Hele herligheden var fuldstændig skjult baade fra Luften og fra Siderne af tæt Krat. Der var kun et par smalle Stier ud til Omverdenen. Til slut blev der over Indgangen slaaet et Birkebrædt op med Indskriften "Bombely", og saa var gruppens "Hjem" døbt.

Det var rart at ligge derinde om Natten, naar man vidste at Vagterne var Aarvaagne ude i Stillingerne. Man følte det rigtig som et Fristed, og Bennich var tilfreds. Næsten hver Nat kom et par Kaffemøller og lossede nogle Bomber rundt om. Ja en Tid var det lige saa sikkert, som Solen lige var gaaet ned, saa begyndte deres Brummen i det fjerne. Det kunne godt være lidt uhyggeligt at ligge i "Bombely", naar de dryssede deres Last ned alt for tæt ved, men for Splinter var den sikker nok, men en Fuldtræffer vilde være gaaet lige igennem ned til os, og saa kunne vi godt have sagt farvel til baade "Bombe" og os. Disse Kaffemøller var i øvrigt daarlige til at orientere sig, og det hændte tit, at de lossede hele deres Bombelast i Russenes egne Linier. Saa morede vi os kosteligt.

Stilehæfte VI Juni - 17. Juli 1942 Badestranden ved "Bombely" Den 17. Juli - 42. ved Punkt 33-4

En Bombe faldt en Nat lige i Nærheden i Skovkanten, og da Vandstanden var meget høj i den bløde Sump fyldtes det straks med Vand til Randen. Dette hul var mere end 2 meter dybt og fem til syv meter fra den ene Side til den anden. Hele kompagniet brugte det herefter til at bade i.

Stilehæfte VII 17-18 juli 1942 17 juli - Middag i Bunkerbyen 18 juli - Før aftenens slag.

Vi vovede Springet og kom helskindet gennem Nedslaget tilbage til Bunkerne. Der traf jeg Peder og Lorentzen i vor Bunker, de sag og røg Tobak, mens de kiggede ud af Indgangslemmen paa dette Regnvejr af Ild og Staal.

<-Tilbage | Videre >