Hverveplakater

Der blev i perioden 1940-1945 brugt et utal af probaganda og hverveplakater. I tidens ånd var partiet DNSAP i fremmarch og forsøgte som politisk parti, at gøre opmærksom pp sig selv samt på at de støttede tysklands kamp mod kommunismen. Plakaterne findes derfor tildels som partipolitiske og tildels som pro-militære. Her bringes et udvalg af de militære hverve og probagandaplakater som er brugt i tiden. Plakaterne er sprogmæssig og motivmæssig konstrueret i en tid, hvor man tillagde symboler og det dansk nationale en yderst stor betydning. Man skal have for øje, at der var tale om en dansk nationalsocialisme primært under DNSAP samt hvervning til danske militære enheder.
Hverveplakater kunne også dengang kun opklæbes på godkendte steder eller efter aftale. Der kendes ikke til, at de er blevet opklæbet i størrestil og kun i mindre grad i provinsen.

Indgangsport til hvervekontor


Indgangsport til hvervekontoret på Rosenørnsalle i København. Af sikkerhedsmæssige og af politiske probaganda grunde opstillede det danske DNSAP her i perioder vagter ved porten.

hvervning til Nordland

Tidlig hverveplakat (1940/41) der primært hverver til Regiment Nordland og kun som underpunkt nævner det ny oprettede frikorps.

dannebrog

Hvervning under dansk nationale symboler blev brugt i bred udstrækning.

dansk landbrug

Hvervning med associationer til den tapre soldat og dansk landbrug som det fundamentale i datidens samfund.

dansk mænd

Der appeleres til den dansksindede befolkning, idet der på det værende tidspunkt er en splittelse mellem de danske og de tyske politiske partier.

viking

Vikingetiden blev ofte brugt symbolsk. Dansk kulturarv og dansk selvstændighed.

anti kommunistisk

Der blev i europa reageret mod det truende kommunistiske diktatur som havde udviklet sig op igennem 20érne og 30èrne i Rusland. Dette blev brugt politisk til hvervning af danske frivillige.

3label

Enkelte af hverveplakaterne blev trykt i format af små klæbemærkater.