Velkommen til Frants J. Langhoffs hjemmeside

Jeg er amatørhistoriker. For at undgå alle misforståelser må jeg her gøre  opmærksom på, at der er tale om historisk forskning med relation til officielle organisationer, myndigheder og upolitiske veteranforeninger.

Der er på ingen måde om politisk propaganda eller aktivitet, men alene et forsøg på at samle de historiske fakta - dels om Frikorps Danmark, de andre østfrontfrivillige både fra et overordnet synspunkt såvel som den enkelte persons historie eller oplevelser.


Sidste nyt:

Her vil komme information om seneste opdateringer.


Ny bog på vej. Den militærhistoriske side af Frikorps Danmarks  tilblivelse, uddannelse, indsats og opløsning er af Frants J. Langhoff blevet samlet i et kronologisk opbygget værk på over 600 sider indeholdende Frikorpsets uddannelses dokumenter, krigsdagbog, kompagni indberetninger, navne liste over alle faldne samt 210 dokumentarfoto.

Forlaget Peoples press har meget overraskende og pludselig meldt, at de ikke er istand til at bringe bogen på markedet. De magter ikke opgaven og holder sig til lette små bøger fremover. I samarbejde med tidligere redaktør Carsten Meedom arbejdes der nu på, at få bogen udgivet på andet forlag.
En endelig udgivelse er sikker men dato ukendt.

Har du spørgsmål til hjemmesiden eller kommentarer kan henvendelse ske til amatørhistoriker Frants J. Langhoff OBS !!! NY MAIL ADRESSE på grund af flytning, brug: frants.langhoff@gmail.com
Henvendelser om fejl og hjælp med artikler modtages gerne.