Hvordan oplevede de frivillige træningen? Hvorledes var det at være i indsats ved fronten? Hvordan var det komme i fangenskab? Hvad skete ved hjemkomsten til Danmark? Dette er krigen set i gulvhøjde, og de individuelle beretninger har mange og overraskende detaljer.

Christian Peder Kryssing var korpsets første kommandør. Han var ikke nationalsocialist - og det medførte, at han blev forflyttet og erstattet af Schalburg

Hans Jørgensen kaldet "Bondehans" af kammeraterne skrev sine erindringer i stilehæfter og i hånden under fængselsopholdet efter krigen. Beretningen ligner på mange punkter de andre frikorpsfolks erindringer, men skiller sig ud dels ved sin beretning om barn- og ungdom og dels om hvad, der skete efter den 5. maj 1945.

Efter fængselsopholdet lykkedes det "Bondehans" ved hårdt arbejde at få etableret et velfungerende hjem og privatøkonomi. Han var respekteret på egnen, selv om hans fortid var kendt. Det er forbavsende at se, at de fleste frikorpsfolk klarede sig bedre end gennemsnittet efter krigen. Måske er forklaringen den, at har man overlevet Østfronten, så er alt andet nemmere. I fritiden var Hans en stærk skakspiller. Uheld og dødfald i den nærmeste familie forfulgte ham til det sidste, hvor han efter en kort tids demens afgik ved døden.

Magnus Møller var med som motorcykelordonnans. Han var en af de få frivillige, (ikke uden besvær) kunne forlade Frikorpset, da det officelt blev nedlagt. De fleste andre fortsatte med eller mindre modstræbende deres tjeneste på Østfronten

Aage skrev lige som Hans i stilehæfter og i hånden. Jeg har omhyggeligt afskrevet disse sider, inklusive de stavefejl og -skrivefejl som Hans og Aage har lavet står urørte her på hjemmesiden.

Marius Sørensens erindringer er (vistnok) nogle word-filer. De omtaler krigen i Jugoslaven som en hyggelig spejdertur, men som det antydes i slutningen, udvikler det sig til det værre.

Interwiev'et med en anonym frivillig er fra 1952. Det er en mp3-fil, som ikke alle browsere vil afspille direkte, men den kan download'es til din harddisk (højre-klik på link'et og vælg "Gem som ..."

Asgers Kristensens erindringer er stykket sammen efter et stort antal samtaler over kaffekoppen, da jeg var hans besøgsven i hans sidste leveår.

/ Erik Petersen