på disse sider gennemgår jeg nogle af de efterkrigs veteranorganisationer og fagblade som findes idag.

Der findes idag nogle få veteranforeninger tilbage for de som deltog i 2. VK. En del af disse foreninger er igennem årene blevet ændret til foreninger som også optog familie- og andre pårørender. Enkelte er de seneste år blevet overtaget af historisk interesserede, der holder liv i foreningerne for på denne måde, at have et samlingspunkt om deres hobby interesse. Førhen blev der trykt blade og løbesedler men idag foregår det organisatoriske arbejde per mail, debatforum og hjemmesider.