Kameradenwerk Korps Steiner e.V.

Helt tilbage fra oprettelsen af det 11. panser grenader division "Nordland" i april 1943 under general Felix Steiner har der været en speciel korpsånd og samhørighed mellem soldaterne i dette korps. Der opstod på dette tidspunkt en "venskabs" organisation der straks efter krigen udmyntede sig i en af de første og stærkeste soldater veteran foreninger. Foreningen stod og står stadig idag bag sociale arrangementer til støtte for de efterladte og som et socialt netværk til behandling af krigstraumer.

Her et indblik i et arrangement (2010) hvor veteraner, pårørende og historisk interesserede mødes og drøfter krigens rædsler og hverdag. En del historisk interesserede har på denne måde fået mulighed for 1. håndskilde beretninger. Øverst til højre modtager Kurt Meyer foreningens æresemblem i guld (han bærer DKiG).

Klik på foto og se foto i fuld størrelse.

foto foto foto foto foto

Ved de større og årlige arrangementer hvor der kom op mod 1.000 deltagere ( et antal der med årene er faldet til knap hundrede) var det nødvendig med indgangsbillet/mærkat (som kvittering for deltager betaling). Der blev ligeledes fremstillet emblemer som tilkendegav flerårigt medlemsskab samt æresnåle for arbejde i organisationen eller for historisk arbejde omkring krigsdeltagelsen.

foto foto foto

Foreningen udgiver et blad "Neues" som bringer mindrer artikler og beretninger direkte fra soldater kammeraterne samt ofte førhen efterlysninger af savnede kammerater, vidner til begivenheder ol.

foto


Mindepark i Estland

Foreningen støtter økonomisk og socialt hjælpearbejdet under Volksbund/VDK. Organisationen har dog bl.a. i Estland selvstøndigt stået for opbygning af mindepark samt renovering af ældre estisk kirkegård som var blevet slettet af russerne. I området står idag også en mindesten fra Walonien, fra Estland, fra Norge og fra Danmark.

foto