SØGNING AF PERSONER

For de personer i Danmark (Sverige, Færøerne) som havde pårørende der forsvandt under krigen har der ikke været mange muligheder for at få oplysninger. Den danske stat har aldrig ønsket, at gå ind i problematikken omkring det at finde savnede og faldne danskere som deltog i tysk tjeneste. Stortset kun via rødekors har familie og pårørende kunne efterlyse information om deres savnede/faldne.Jeg har som privat person igennem 35 år forsøgt hjælpe disse familier med at opspore information om tjenestested samt personens endelige skæbne og om muligt gravsted. I nyere tid er det specielt børnebørn som ønsker kendskab til "farfars skæbne". Børn af de frivillige er ofte blevet tvunget til, at leve med uvisheden og har svært ved idag at genoptage tanken.

Den russiske stat har indsat større søgeenheder fra militæret til at finde gamle grave i spc. Demjansk og de har sørget for at mange faldne danskere nu idag ligger på flot indrettet nye gravområder ( Korpovo).

Ligeledes har Estland og Letland samt i stor stil den tyske delvis statslige organisation VDK gennemsøgt og indsamlet tusinde faldne og give dem et gravsted på nyoprettede samlegravpladser.

OG DETTE GÆLDER UANSET PERSONENS NATIONALITET.

foto foto

På "Deutsche Dienststelle´s hjemmeside kan man mod betaling, søge oplysninger om ens slægtninge og deres deltagelse i krigen. Ventetiden fra man sender en ansøgning til man modtager svar kan være op til 6 måneder. Men der er virkelig mange nyttige informationer at hente. Siden er på tysk, fransk og engelsk.
www.dd-wast.de

I Danmark kan der søges på Rigsarkivet. Det første man skal starte med hvis man vil søge på en slægtninge er, at søge om adgang til Centralkartoteket der opbevares på Rigsarkivet. På disse kort fra Politiets Efterretningstjeneste er noteret oplysninger som man skal bruge i den videre søgning. Der er dog ulempe ved, at benytte Centralkartyoteket idet det indeholder rigtige så vel som forkerte oplysninger. På rigsarkivet findes også Bovrup arkivet (ikke at forveksle med Bovrup kartoteket som kun er en navneregistratur). Dette er partiet DNSAP`s arkivalier og indeholder derfor en mængde oplysninger og data om frivillige samt spc. deres politiske tilhørsforhold. En anden god kilde er datidens aviser. Hos undertegnede findes tillige en del optegnelser som i et vist omfang kan stå til rådighed for seriøs forskning og efterlysninger.

foto