Brev fra SS-Obergruppenfuhrer Walter Kruger til Heinrich Himmler


Til Rigsføreren.		   		HEMMELIG	
Berlin. Prinz-Albrecht-Str. 9
Angående dette forhold overrækker jeg en skrivelse fra kommandøren for Freikorps
Danmark,Brev fra SS-Obergruppenfuhrer Walter Kruger til Heinrich Himmler
Leg. Obersturmbanführer Kryssing, af 11.2.42, hvori han besværer sig over, at
Sturmbannführer Jørgensen er blevet afkommanderet til sin videre uddannelse på
officersskolen i Tölz. (Kryssing og Jørgensen har i fællesskab udøvet ledelsen af
Frikorpset). Følgerne af denne ledelse har, efter Sturmbannführer Massells mening,
medført at enheden i sin nuværende tilstand ikke er beredt til indsats mod fjenden.
Frikorpset består siden juli 1941 og burde være beredt til indsats.
[Massells var fra Waffen SS afgivet som koordinator mellem tysk og dansk uddannelse
for Frikorpset. overs. Bem.]
Grundene til at det ikke er opnået kan ligge i: 1. Den manglende militæriske opdragelse, hvorved disciplinen i enheden er
således, at den ikke kan holde stand i en indsats mod fjenden. 2. Ved at uddannelsen indenfor bataljonens rammer ikke tillader en resultatrig
indsats mod fjenden. Skylden for denne tilstand bærer alene kommandøren, Obersturmbannführer Kryssing, og
den ham medgivne Sturmbannführer Jørgensen. Der kan henvises til, at kommandøren på
ingen måde har forestået uddannelsen af sine kompagnier og heller ikke har været i stand
til at give sit officerskorps den nødvendige uddannelse og afretning, eller tage hånd om
battaljonen. Dette ses af, at han endnu aldrig har fundet lejlighed til at påvirke
officerskorpset ved samtaler for at virke for omsorgen for sin enhed. Hvilket har medført,
at der er sket forbavsende brud mod tugt og orden, hvor der har fundet tyverier sted,
både inden- og udenfor lokaliteterne. I den anledning foreligger her flere dokumentationer over mistede og ødelagte
udrustningsgenstande. Det er dermed bevist, at Frikorpset under denne ledelse i militærisk hensigt ingen
fremskridt vil gøre, selvom kommandøren i sin skrivelse af 2. feb. 1942 hævder,
”at Frikorpset nu er i stand til at stå på egne ben og derfor beder om at få
uddannelsesstaben opløst.” Ifølge Deres ordre, Reichsführer, (Himmler. oversætters bem.) skal SS-sturmbannführer
von Schallburg overtage ledelsen af bataljonen. Dette er også ønsket af langt den
største del af Frikorpset, såvel officerer som mandskab. Den nuværende kommandør modsætter sig denne hensigt, fordi Schallburg er
nationalsocialist han frygter, at en nationalsocialistisk opdragelse får plads i
Frikorpset. Denne indstilling modsætter SS-obersturmbannführer Kryssing sig med
sin skrivelse af 11.2.1942, hvor han går ind for det standpunkt, at dette Frikorps
upartisk skal kæmpe mod bolschevismen og dertil ikke behøver at tilslutte sig
nationalsocialismen. Kommandøren og hans SS-sturmbannführer ved staben, bliver yderligere til
et politisk anliggende, idet kommandøren foreslår hauptsturmführer Schock, der
i enheden er bekendt som frimurer. Hans militæriske evner beskrænker sig, efter
oplysning fra sturmbannführer Massell til et teknisk kendskab som en maskingevær-
kompagnichef. Taktisk ledelse af en bataljon evner han ikke. Jeg beder derfor om orientering, hvor vidt det bliver ved Deres afgørelse af 8.2.1942,
at sturmbannführer von Schallburg skal overtage bataljonen, således at jeg kan
overgive ham ordren, og at obersturmbannführer Kryssing foreløbig bliver beskæftiget
ved SS-ledelses hovedkontor for derefter at anvende ham ved det nyopstillede
regiment Thule (Rgt. 9). Med henblik på skrivelsen af 11.2..1942 foreslår jeg at obersturmbannführer Kryssing
straks sættes i marsh til division Wiking, for der at give ham mulighed for at
beskæftige sig med praktisk troppeledelse. Om denne kommando lykkes er et spørgsmål. 14.febr. 1942 - Krüger.

Oversættelse og kommentarer ved Magnus Møller, ordonnans ved Frikorpset så længe det bestod.

<-Tilbage | Kommentarer >