1942

Asger havde som nævnt ingen interesse for landbruget. Efter besættelsen havde han en tid arbejde for tyskerne på flyvestation Aalborg. Han boede stadigvæk i Store Brøndum og cyklede hver dag de 30 km til og fra Aalborg. Specielt den meget lange Fjellerup Bakke ved Lindenborg var sejg. Hvis en lastbil med gengasgenerator kom stønnende og pustende op ad bakken, var det et godt trick at tage fat i bagsmækken og lade sig trække op. Engang fik chaufføren øje på ham i bakspejlet og fik ved slingrende kørsel cyklisten Asger kastet af vejen. Resultatet var at Asger sad fast i et pigtrådshegn. Han arbejdede på den “store flyveplads” med at lave landingsbaner og at lægge græsområder uden om startbanerne.

Juli 1942 meldte han sig, 24 år gammel, og stærkt opmuntret dertil af Kjeld Hjort, til Frikorps Danmark. Man kunne melde sig for 2 år eller til Kriegsende. Da alt tydede på, at krigen næppe varede mere end et halvt års tid endnu, valgte Asger kontrakt til Kriegsende.

På det tidspunkt var FD allerede indsat ved Ilmensøen, og von Schalburg var faldet, men Asger var dengang overbevist om, at han gjorde det klogeste og rigtige.

Den 4 år yngre broder Gunner tænkte senere også på at melde sig, men Asger skrev til ham fra Sennheim, at “Han skulle nok lige se tiden an”.

Asgers Fætter, hvorom Asger sagde:"Ejner Jensen var en dejlig mand", var et par år ældre end Asger. Ejners far var først brugsuddeler, men var så blevet gårdejer nede på Silkeborgegnen. Ejner Jensen var meget grebet af nationalsocialismen, og havde meldt sig umiddelfart forinden. Ejner faldt senere i Ungarn i krigens sidste dage.

I Sennheim fandt man hurtigt ud af, at Asger var musiker, og han blev udtaget til et SS-orkester (SS-Musikzug), hvor han spillede trompet. De fik ikke så forfærdelig megen militær uddannelse, men var først og fremmest musikere. Medens de andre gik til fronten i Rusland, var Asger ved musikken og havde et rimeligt sorgfrit liv, hvor de rejste rundt og spillede musik rundt omkring. Samtidigt med at man musicerede, fortsattes den militære træning.

<-Tilbage | Videre >