1932-1934

Den 1. Maj 1932 kom jeg hjem, mine Brødre skulde ogsaa ud at se andre forhold. Den 15. November 1932 fejrede mine Forældre Sølvbryllup. Samme Vinter gik jeg til Gymnastik baade i Herfølge og Sædder og i Aftenskole hos min gamle Lærer. Den 1. Maj 1933 rejste jeg ud igen dennegang til Lidemark; hvor jeg i Løbet af sommeren kom til at tjene sammen med min Broder Christian, ved at Gaarden kom over i anden Mands Eje. Den Sommer var meget varm og vi kørte til Køge Strand mindst 3 Gange om Ugen og badede sidste Gang den 29. September. Da jeg havde Lyst til at komme ind i Nærheden af København, sagde jeg min Plads op til 1. November 1933, men skæbnen vilde det anderledes. Jeg kom til min Morbroder i S i Stedet for.

Sjov og spas

Om Foraaret 1934 blev min Lillebroder Konfirmeret. Tredie Pinsedag havde vi det lidt Sjov, min Morbroder laa Syg; men havde solgt en Høstak til "Skrædder Jens" fra Vraaby, og han og en Vognmand kom for at hente det, og jeg skulde være med til at læsse. Da vi havde arbejdet lidt kom "Haaslev Bryggeren", og han skulde vi jo "snakke" lidt med, og imidlertid havde vi tømt en "Æske Øl", og saa skulde han videre. Vi fortsatte i Høet. Et Par Timer efter kom Bryggeren tilbage, og han blev angrebet paa ny, og jeg tror nok at Høet blev lidt fugtigt, inden vi blev færdig med at læsse; men saa havde det ogsaa varet fra Klokken halv tre om Eftermiddagen til Klokken ni om Aftenen.

Til Dyrskuet i Køge var Fodermesteren, som var 45 Aar, og jeg med. Vi var ikke sammen paa "Pladsen", men traf hinanden lige før vi skulde hjem, og han var i høj Stemning, som Pigen ogsaa kunde se om Morgenen, da Sengene skulde redes. Der laa en "stor Sø" midt paa Gulvet. Aaret efter havde Fodermesteren og min Efterfølger en ung Karl fra Strøby ogsaa været ude at "Svire" en Lørdag Nat, og kom hjem kl 4,30 Søndag Morgen, hvorefter Karlen hjalp til med Malkning og anden Stadtjeneste, hvorefter de sov indtil Kl 12 og videre igen til Kl. 17, hvor Karlen pludselig vaagner og tror, at det er Mandag Morgen. Herefter vækker han Fodermesteren, som er ligesaa tosset, og de bliver enige om, at de maa hellere hjælpes med at malke, da Køerne ikke blev malket søndag Aften. Da de kommer ud af Karlekammeret ser de Pigen sidde i Borgerstuen og syr, "Mester" udbryder: “Har hun ikke andet at lave paa denn tid af Dagen?” De faar saa fat i Mælkejunger og Spande, som de læsser paa Vogn, og da Hesten er paa Græs, maa de selv trække Vognen ud til Køerne, da de saa møder Naboens Børn ude paa Gaden udbryder “Mester” igen: “Er I allerede kommet ud at Lege?”, men nu gaar der pludselig et "Lys" op for Karlen, og han bliver klar over at det er Søndag endnu.

Den 1. November 1934 fik jeg mit Ønske opfyldt og kom til Vallensbæk i Nærheden af København, som Forkarl paa "Enghavegaarden", hvor jeg kørte til København mindst en Gang om Ugen, bl.a. til Halmtorvet, Arenamøllen og paa Carlsberg efter Mask. Vi havde raske Heste, saa det var hele fornøjelsesture.

jeg var 15 Aar fik jeg min første Cykle, fra "Smede Jørgen" i A, og saa gik den vilde Jagt ud i Naturen om Søndagen, bl.a. til Ringsted og Næstved, og om Aftenen ud til Lilleskov, hvor de unge samledes. Engang fandt vi paa at lægge "Pakker", ude paa Landevejen, med en tynd Snort i, som naaede ind til os i skoven, og naar der saa kom Cyklister forbi, sprang de af "Dyret" og vilde tage Pakken op; men som flyttede sig, naar at de bøjede sig efter den, og saa forsvandt vi skyndsomt langt ind i Skoven. Vi lavede det ogsaa med Kirkeminister P. Dahl.

<-Tilbage til Hans' soldatertid & hjemsendelse | Videre til en arbejdsulykke ->