Dommen

Mandag den 8. April Kl 11. 1946.

Saa kom min "Dommedag" tidlig om Morgenen. Vaskede og barberede mig og tog saa mit nye Tøj paa, spiste Morgenmad. Da Klokken var 9,30 kom der to Betjente og hentede mig og en Kammerat, som ogsaa skulde have "knaldet". Vi blev saa kørt paa Politistationen og sat ind i en Celle. Klokken 10 kom min Kammerat for og fik 10 Aar for en Cykletur. Klokken 11,15 kom jeg saa for den høje Ret og blev anklaget for at have været i "Frikorps Danmark" og derefter forsat til Schalburgkorpset. Klokken 12 var Forhøret færdig, og jeg blev saa ført tilbage til Hullet igen.

Klokken 13 blev jeg saa ført op i Retten igen, hvorefter Dommeren forkyndte mig Straffen for min Brøde: Thi Kendes for Ret, anklagede HCJ, f. 10-10-08 i S, idømmes efter Straffeloven af 1. Juni 1945 Paragraf 10, Stk 1, 3 Aars Fængsel med fradrag af 11 Maanders Varetægtsarrest.

Jeg modtog selvfølgelig ikke Dommen, men fik Betænkningstid i 14 Dage og den 18. April søgte min Forsvarer Ankenævnet for at faa Sagen ført til Landsretten.

Den 18. Maj var jeg hos Politimesteren, som vilde have mig paa Afsoning, hvad jeg dog ikke havde megen interesse i. Jeg søgte derefter Benaadning den 19. Maj.

Den 7. Juni 1946 blev 20 Mand - deriblandt jeg - flyttet til Sct. "Jørgensbjerg Skole" i Roskilde. Vi blev kørt i Rutebil og ankom dertil ved Middagstid, og det var så “Snotkassen i Væggen” med det samme. Vi blev så afklædt, visiteret og iført Fængselsvæsenets Klude. Her traf jeg mange af Gutterne fra "Frikorpset" samt min Broder og fik lige Hilst paa Ham. Om Aftenen satte han mig Stævne paa Toiletterne, hvor vi fik talt lidt sammen. Otte Dage efter flyttede jeg ind paa Stue 4, hvor alle Køgegenserne samt min Broder sad. Jeg kom til at lave Klemmer med det samme.

Den 11. Juli fik jeg Besked om at min Benaadningsansøgning var afslaaet. Jeg maatte nu gaa paa afsoning og kom saa til at arbejde i Blomsterafdelingen, hvor min Broder ogsaa var.

Den 26. August blev jeg kørt paa Sct Maria Hospital, hvor jeg blev opereret for en Byld under Armhulen, som havde irriteret mig i længere Tid. Her fik jeg 16 gode Dagen uden Fængselsvæsenets Opsyn. Dagen efter af jeg var kommet ved ca. 9-Tiden blev jeg opereret, og efter at jeg var kommet lidt til Hægterne, laante jeg en 25 Øre af min Sidekammerat til Brevpapir og Porto og fik skrevet et Par Ord til min Kone. Hun besøgte mig saa 4-5 Gange i den Tid, jeg laa der, og hvor vi rigtig fik talt ud, om hvad der skete den 5. maj 1945. Jeg fik mange gode og lækre Sager, som ikke var tilladt i Fængselet.

Den 13. September blev jeg udskrevet og kørt tilbage til "Sct Jørgensbjerg" til de daglige Gaardture og Raslen med Nøgler og Vandgrøden ikke at forglemme.

Den 10. Oktober, min Fødselsdag, havde jeg Besøg af min Mor, Kone og Datter, hvor jeg drak lidt Chokolade og spise et Par Kager til.

Omkring 1. November fik vi Lov til at afholde Skakkampe, hvor hver Stue stillede med et Hold på 8 Mand, som saa spillede mod hinanden.

en 8. December blev jeg og en Kammerat flyttet til Koncentationslejren "Horserød" ved Helsingør. Det var en Lejr som jeg regner med vare værre end tyske Lejre af samme Navn. I Tyskland kunde Fangerne bevæge sig over alt inden for lejrens Område (Pigtraaden), hvorimod vi blev lukket inde i et lille Rum, 4 Mand i hvert. Her kom jeg til at arbejde paa Skrædderiet, hvor jeg pressede Militæruniformer til Tysklandsbrigaden, som skulde være med til at opretholde Ro og Orden i Tyskland. Til Jul blev der oprettet en Samlingsstue, hvor Fangerne engang imellem fik Tilladelse til at samles. Vi kunde læse, spille Skak og tale sagte sammen; men hen paa Foraaret, var vi der næsten hver Aften.

<-Tilbage til 1946 | Videre til 1947 >