1940 - Besættelsen

Den 9. April 1940 kom jeg tidlig op hørte et forfærdeligt Spetakel i Luften og saa de store Graa maskiner flyve mod Nord. Paa Arbejdspladsen kunde man næsten ikke faa sig til at bestille noget efter den Omvæltning, der var sket i Løbet af Morgenstunden.

Den 10. Maj 1940 gik Tyskerne igennem Holland, Belgien og ind i Frankrig. Medens denne Kamp stod paa rejste jeg til Glostrup, hvor jeg fik Arbejde paa "Pilevang", indtil jeg skulde begynde paa Renseriet igen.

Den 23. Juni 1940 havde vi en stor Demonstrationsmarch og Møde i Thureby og Herfølge, som forløb godt, og denne Aften fulgtes Esther og jeg ad til Glostrup.

Den 25. Juni brød Frankrig sammen.

Den 30. Juni var jeg til et Begivenhedsrigt Møde i Roskilde, hvor det nær havde gaaet lidt haardt til. Først i Juli havde jeg 5 Dages Ferie, hvor jeg var i Vendsyssel sammen med Esther, hos mine Svigerforældre. Sidst i Juli kom jeg tilbage til Renseriet, men kom til at bo i Køge. Først paa Højskolehjemmet og senere i Brogade, hvor jeg havde en lille Lejlighed.

Den 1. September 1940 kom Esther til Sonnerup som Husbestyrerinde, og den 7. September til hendes Fødselsdag holdt vi Forlovelsesgilde (vi havde ved et Møde i Boulevard Palæet den 25. August bestilt vores Ringe hos Guldsmed Hernø Nørrebrogade, som saa lavede et Par med vores Symbol i, og de er lavet af 2 Guldsmykker, som vi hver især er blevet foræret af vores Bedsteforældre). Den Aften blev vi enige om at Gifte os til Jul.

Først i Oktober lejede vi en Tandem og kørte en Tur til Lolland, hvor vi besøgte min Svigerinde Karen, som boede der dengang.

Da vi kom hjem fra den Tur havde jeg Husbestyrerinde indtil den 17. Oktober, da Esther saa skulde rejse til Jylland, jeg fulgte hende paa Vej indtil Greve Strand hvor vi drak Kaffe paa en Cafe og saa tog Afsked med hinanden.

Den 17. November var vi til Møde i Forum som nær var blevet ødelagt af Pøbelen.

Juleaften tilbragte jeg sammen med min Forældre og Brødre, Julemorgen rejste jeg saa til Vendsyssel, hvor jeg paa Agersted Station blev modtaget af Esther og kørte med Rutebilen til hendes Hjem. To dage senere kom mine to Brødre.

Den 29. December oprandt med Solskin trods Vinterkulde, Kl 14 kørte vi saa til Albæk Kirke, hvor vi en Time efter var Mand og Kone og det fortryder jeg ikke. Resten af Dagen gik med Fotograferings og Lykønskninger, samt bryllupsmiddag for Venner og Bekendte. Nytaarsaftensdag begyndte vores "Bryllupsrejse", vi kom til Stationen lige i sidste Øjeblik, inden Toget tøffede af Aalborg til, og derfra med Hurtigtoget ned igennem Jylland og over Fyns Land. Da Toget var 1 Time forsinket maatte vi vente i Roskilde indtil 23.13, og kom saa til Herfølge lige i Nytaarsskiftet, og spadserede saa til Sædder, hvor der laa mange Lykønskninger fra Familie, Arbejds- og Partikammerater.

<-Tilbage til Esther | Videre til 1941 - Frikorps Danmark ->