En Arbejdsulykke

Men saa kom den 18. December [1934]. Vi skulde slagte Julegrisen, og jeg var tidlig oppe den Dag og havde ordnet Hestene, og endnu medens det var mørkt skulde jeg have lagt en Læstræ over en Port til at hænge Grisen op i, og under dette Arbejde fik jeg Overbalance og faldt ned i Porten og brækkede det ene Ben. Der blev nu ringet efter Læge og Ambulance og jeg blev kørt ind paa Amtsygehuset, Nyelandsvej København, hvor jeg fik en Gang Narkose, og Lægerne satte Benet sammen.

Herinde laa jeg et halvt Aar, og havde nu god Tid at tænke over Livets Problemer, og læste alle Aviserne, og navnlig fik jeg nu interese for Politik. Der var dengang store Kommunistiske Møder bl.a. paa Grønttorvet med Ballade og Slagsmaal med K.U., og Politiet blandede sig ogsaa i det. Og i Tyskland arbejdede det unge Nationalsocialiske Parti med at skaffe Arbejde til 6 Millioner Arbejdsløse, og havde lige besat Rhinzonen for at skaffe sig Livsrum.

1935

Den 8. Februar 1935 kom mine Forældre og hentede mig. Jeg havde faaet Lov til at komme hjem at træne med Gipsbandage paa Benet. 14 Dage senere skulde jeg ind til Kontrol, og nu opdagede Lægerne, at Benet var sat forkert sammen, og jeg maatte paa "Operaen" en Gang til, for at faa sat det rigtig sammen. Da min Søster skulde Giftes "Langfredag" den 19. April 1935, fik jeg Gibs paa igen, og saa Paaskeferie til den 2. Maj.

Den 17. Juni 1935 blev jeg saa udskrevet og kom hjem, hvorefter jeg skulde have Massage et Stykke Tid og maatte gaa hjemme og humpe rundt længe. I Vinteren 35-36 aflagde jeg Køreprøve, hvorefter det var Meningen, jeg vilde køre Erhvervskørsel; men det blev kun til en lille Topersoners Bil, som jeg havde et halvt Aars Tid til min egen Fornøjelse. Den 1. Maj 1936 kom jeg til at arbejde paa Naftatanken i Holbæk; men det blev jeg hurtig ked af og kom Herfølge Frøhandel den 1. August 1936, hvor jeg arbejdede i 5 Aar.

<-Tilbage til 1932-34 | Videre til en D.N.S.A.P. ->