Esther

Da vi sejlede tilbage, kom jeg til at tale med min Kone for første Gang lidt ud over det almindelige, og blev enige om at mødes en anden Gang, som skete den 15., 16. og 17. Juli, da jeg havde Ferie og tog en Københavnstur.

Lørdag Aften den 16. var vi en Tur paa "Bakken" og havde nær kommet for sent til sidste Tog, og vi glemmer aldrig det Selskab, som vi der kom til at rejse sammen med til Nørreport. Saa frække Kvinder har jeg aldrig hørt.

Dagen efter var der møde i Helsingør og vi to en tur derop, hvor vi hele Tiden var under Observation af min Gode Ven Ernst Christensen. Og efter denne Tid tog jeg tit en lille Københavns Tur og mange Gange paa Cykle.

Søndagen efter min omtalte Ferie var Ester en Tur i Haslev hos "Glassmeden", som var hendes og hendes søskendes "Plejefader". Jeg kørte hende i møde Lørdag Aften, og vi traf hinanden Kl 12 om Natten ved Greve Strand, hvorefter jeg fulgte hende til Bregentved, hvor vi skiltes Kl. 4 og skulde saa mødes igen Kl. 8 Søndag Aften ved Sædder, hvor vi saa lagde Vejen over Vallø Have, hvor vi opholdt til Kl. ca. 11, hvorefter Turen gik mod København.

Den 1. September 1939 udbrød Krigen med Polen, 3. September blandede England og Frankrig sig i det, hvorved det blev en stor Verdenskrig.

Samme Dag blev min Broder Aksel Gift. Jeg havde lejet en Bil og kørte for mine Forældre til Havnelev Kirke og bagefter til Konges.., hvor de skulde bo, og hvor Krigsbølgerne gik højt af uvidende Personer.

Den 7. September 1939 overfald Rusland det lille Finland som alle Danskere havde Sympati for. Den Dag var jeg ogsaa i København og saa min Svigermoder for første Gang.

1940

I Februar 1940 skulde der være stort Møde i K.B.Hallen, og min Far vilde med, og Esther ogsaa. Hun fik "plantet" sig ved siden af os uden at "den Gamle" opdagede noget. I Marts 1940 havde vi en Søndag Møde over hele Landet, i Haderslev, Aarhus, Aalborg, Odense, Nykøbing F, og Forum, hvor Esther og jeg var til Møde. Derefter vi spiste paa "Lodberg" sammen med en Del Kammerater. Pinsedag og 2. Pinsedag tilbragte jeg sammen med Ester, som nu tjente paa Paskovsvej 16, Gentofte.

<-Tilbage til en mødeaktiviteter | Videre til 1940 - besættelsen ->