En Tysklandsrejse

Da denne Bog fra Begyndelsen og til 1946 er skrevet i Fængslet, maa Læseren tilgive mig at en del af Oplevelserne ikke staar paa den rette Plads. (Nu kommer der lidt igen fra 1938.)

Om Sommeren 1938 var Lærer Elms Søn Gunner og jeg en Tur i Tyskland for at besøge en Kammerat, som havde faaet Arbejde i Hannover. Vi cyklede hjemmefra en Eftermiddag og overnattede i Vordingborg, hvor vi besaa Gaasetaarnet og Storstrømsbroen. Vi lod Cyklerne blive i Vordingborg og dampede videre næste Dag med Toget syd paa, og overnattede i Warnemünde, hvorefter vi tog videre til Lybæk næste Dag, hvor vi have 4 Timers Ophold og dampede saa videre til Hamburg, hvor vi var i 2 døgn og besaa Hagenbechs Dyrepark, St. Pauli, og var med paa en Rundfart i Havnen og andre Smukke Steder.

Saa gik Turen videre med Syd og Kl. 8 om Aftenen naaede vi til Nienburg bei We??, hvor vor kammerat arbejdede. Der var vi i 3 Dage og saa paa tyske Bøndergaarde og tysk Landbrug og Skikke. Saa rejste vi videre til Hannover, hvor vi ogsaa tilbragte et par Dage i den smukke gamle By. Vi laa paa Vandreherberget "Hin[denburg?]" og den sidste Dag havde vi en pudsig Oplevelse der: Gunner og jeg stod og studerede et Kort over Byen, og en ung pæn Mand staa ogsaa [og] ser paa det, pludsede siger han noget Gunner som denne besvarer, hvorefter han fortsætter Samtalen; men maa gentage flere Gange, da Gunner ikke forstaar ham, hvilket han siger til mig, paa dansk, hvorefter den unge Mands Ansigt lyser op og han udbryder: “Hvad Fa’en, er i Danskere?” Han var fra Aarhus og sammen med et Turistselskab paa Rundfart i Tyskland. Turen hjem gik over Celle og Lüneburg Heide og Rostok, og varede en halv Snes Dage.

<-Tilbage til 1938-39 | Videre til mødeaktiviteter 1939 ->