1946

Den 29. Januar skød en Vagtpost en Schalburgmand i Armen ved Sengetid, da han i siddende Stilling afførte sig sit Tøj.

Først i Februar blev min gode Ven Svend Jensen Indlagt på Rigshospitalet, hvor han efter Operationen pludselig døde.

Den 10. Februar har de i Køkkenet ved en Fejltagelse tabt noget ned i vores Mad, som vi ikke kunde taale, og vi maatte fra Klokken 21 til højt op naa næste Dags Formiddag staa i Kø ved det lille Hus. (Der er ellers Plads til 10 Mand af Gangen).

Ved samme Tid fik vi nu lov til Brevveksling en Gang om Ugen.

Den 13. Februar 1946 havde jeg igen Besøg af min Kone og lille Datter, hvor jeg fik at vide at min Broder havde været i Retten og faaet 4 Aar for at være i "Frikorps Danmark", hvorefter han senere begyndte at Afsone, da hans Anke til Landsrette blev afslaaet.

Min gamle Skolelærer, som også blev tage den 5. Maj 1945, og som havde ligget paa Sygehuset det meste af Tiden, fik paa sit Sygeleje i Marts 1946 2 Aars Fængsel.

Den 29. Marts 1946 fik vi efter 10 Maaneders Fængsling udleveret et Lagen. (Det gaar dog fremad) Min Far, Mor og Broder har også besøgt mig sammen med min Kone.

Den 5. April fik jeg Indbydelse af Dommeren til at møde i Uretten

<-Tilbage til tidsfordriv i fængslet | Videre til dommen >