1938

Den 20. Februar 1938 var jeg med i Odense til et stort Møde, hvor samtlige Sønderjyder og Sjællændere blev noteret for Uniform. Jeg havde sorte Støvler, grønne Spidsbenklæder, en graa Lumberjaket og uden Hovedbekædning, som blev takseret til 5 Dage i "Skyggen".

Den 12. og 13. Juni var der Landsstævne i Slagelse, som Forløb meget godt.

Den 23. Juni 1938 kørte jeg med Skolelæreren til Københavns Syssels Sankt Hansfest ved Sjælsø i Nordsjælland.

1939

Den 2. til 7. Januar 1939 betalte jeg for min "Forseelse" med 5 Dage i Køge Arrest, hvor jeg læse Hitlers "Mein Kampf" og ellers samlede Kræfter til nye Møder. Den 8. Januar udkom det første Nummer af "Fædrelandet", som jo ikke var saa fint. Den 9. Januar kørte jeg med Elm til Taastrup, hvor der var Demonstrations-marchs og Møde.

I Sommeren 1938 fik vi oprettet vort eget SA i S.

Den 17. Oktober 1938 var vi til Møde i Nykøbing F. I Marts Maaned 1939 begyndte Valgkampen, og jeg var til 24 Møder i den Maaned foruden at jeg var Sengeliggende i 8 Dage, og Møderne jeg til var i Herfølge, Lidemark, Skensved, Dalby, Haaslev, Vinbyholdt, Sædder, Himlingeøje, Fakse, Køg, Taarnby, Bjæverskov, Rønnede, Lejre, Slagelse, Østervang, Kongsted Haudrup, Roskilde og med Afslutning i Odd-Fellov Palæet.

Valgdagen den 3. April 1939. Tre Mand paa Rigsdagen. Det mest interessante Vælgermøde vi havde, var paa Vindbyholdt Kro vi kom derned fem mand Stærke i "Degnens" Bil. Vi gik saa ind i Salen. Der sad et par Fiskere derinde, og da det var rygtedes i Byen, at "Nasisterne" var kommet, strømmede mange til, og da Kl. var 8 var Sal og Balkon fuld. Glarmesteren var Mødeleder, Skolelæreren talte, Ernst havde Opsyn med Salen, Jørgen paa Balkonen, og jeg solgte Billetter. Trods det, at alle de røde Fiskere øjnede en Chance for "Nazibalade", forløb det godt. Efter Mødet var der fælles Kaffebord med Diskution, hvor der var mange gode Indlæg og Taler, og det blev omtrent Morgen før at vi kom hjem.

<-Tilbage til D.N.S.A.P | Videre til en tysklandsrejse ->