1943

Den 14. Februar 1943 blev jeg indstillet til Jernkorset II Kl. og samme Dag til Aften, medens jeg havde Vagt, kom en Hare hoppende ude i Ingenmands Land ca. 200 meter ude. Da der ikke var andet at skyde paa "knaldede" jeg den.

Den 21. Februar skulde jeg havde udleveret Jernkorset, men samme Dag blev jeg saaret af en Russerkugle, som trængte ind gennem Øret og stoppede inde i Hovedet, så jeg faldt om og var Bevidstløs med det samme. Der blev nu sendt Bud efter Slæde. Da min Broder hørte, at en fra vores Gruppe var blevet saaret, gik han med over til os. Først da den saarede blev lagt paa Slæden, opdagede han, at det var mig.

Jeg kom paa Lazaret og den 24. April naaede jeg til Wien, hvor jeg laa et halvt Aar paa flere Lazaretter. Da jeg havde ligget der en Maaneds Tid kom to af min Svigerinder og besøgte mig. De havde nu igennem min Kone faaet at vide at jeg laa paa Værnemagtslazaret, (de var jo jo Sygeplejersker ude paa SS-Lazarettet, og var kommet til Wien paa samme Tid som jeg). Fra nu af var jeg meget sammen med dem, og næsten mere ude på SS-Lazarettet, hvor der laa flere Danske Soldater, end paa det Lazaret, hvorpaa jeg laa. Metha og jeg var flere gange ude og se paa de skønne Steder i Wien bl.a. Baden, Prater og det skønne Schönbrunn, Stefans Kirken og Kejserslottet, som er berømt for sin Skønhed over hele Verden.

Den 28. August 1943 blev jeg udskrevet og rejste til Graz, en dejlig Tur ind over Bjergene.

Den 12. September kom jeg saa hjem paa Sygeorlov, og det var jo ogsaa 11 Maaneder Siden, at jeg havde set min Familie sidst. Grundet paa at min Kone var blevet "købt ud" for anden Gang nu, købte vi en Ejendom i V, med 2 Td. Land og flyttede ind den 1. Oktober.

Den 4. Oktober maatte jeg forlade Danmark igen. Da jeg nu efter at være blevet saaret var blind og døv paa venstre Øje og Øre, blev jeg sammen med andre Krigsinvalider forsat til Danmark som Rekonvalsenter, og jeg kom til at ligge paa Ringsted Kaserne i det "berømte" Schalburgkorps.

<-Tilbage til orlov | Videre til 1944 >