Læretid

Da jeg var 16 Aar kom jeg i Mejerilære i Vraaby, (1. maj 1925), hvor jeg det første halve Aar lavede Kasser til Tørmælk og vejede Københavnermælk ud, og var med til at vaske af, naar skumningen var forbi. Det næste halve Aar vejede jeg Skummetmælk ud, og fra 1. maj 1926 til 1. maj 1927 var jeg Fyrbøder.

Den første Dag glemmer jeg aldrig. Vi begyndte Kl. 5 og var føst færdig Kl 20:30, og saa var jeg klar til at gaa i Seng. Det var en Lørdag og paa en Tid, hvor der var meget Mælk: men da jeg efterhaanden kom igang, gik det lettere. Da jeg nu var kommet ud blandt fremmede Mennesker, lærte jeg snart at drikke en Bajer og et Glas Vin. Vinteren gik gerne med Gymnastik i Forsamlingshuset, hvor jeg ogsaa lærte at spille Skak.

Den 1. maj 1927 flyttede jeg mine "Teltpæle" til Hellested Mejeri, hvor jeg skulde lære Indvejning, Smør og Ostelavning; men her maatte jeg afbryde min Uddannelse til September, da jeg fik Eksem af at ælte Ost og bruge for stærke Midler til Rengøring. Da Huden var ædt af Fingrene, var det meget smertefuldt at ælte Ost og vaske af i Kalk og Soda.

Den 1. oktober 1927 fik jeg saa en Plads hos V. ?. Nielsen, Skodsbjerg, og den 1. maj 1928 kom jeg til "Rosen-bækgaarden", Herfølge, som den gang var en lærerig Plads, og hvor jeg havde en god Sommer.

<-Tilbage til Hans' barndom | Videre til Hans' soldatertid ->