Tidsfordriv i fængslet

Vores smaa Fornøjelser bestod ellers i at drille hinanden, bl.a. hejste vi Skovmøllers Kappe, som han hængte op paa Væggen om Natten, op og ned, og da han paa det Tidspunkt havde sovet lidt, udbrød han: “Hva’ Faen er det?”.

En anden Juleleg var, at vi bandt en Hale bag på hinanden, eller ogsaa bandt vi én fast til en Taburet.

I Daniels Bukser lagde vi en vaad Klud ned i en Morgen han sprang i dem. Engang imellem blev der gemt en Kludesko og andre Genstande i Sengene, og sommetider forsvandt Bundbrædderne af disse, samt "Bøsses" Hovedpude og Snorkepose legede ogsaa Skjul med Ham.

Hedemann var engang letsindig og var siddende paa en Taburet faldet i Søvn med Brillerne paa, hvorefter et par lyse Hoveder tapetserede hans Brilleglas. I skulle bare hav set et Syn da han blev vækket.

Lige før Jul kom min Broder Christian hjem som Krigsfange fra Tyskland. Han havde siddet i en Fangelejr ved Hannover, hvor han først i December blev overgivet til sine Landsmænd som mødte op med Geværer og Maskinpistoler, som om det var meget farlige Forbrydere. Den Behandling, de nu fik, havde de ikke engang været udsat for af dem, som der havde taget dem til Fange. Han blev nu indsat i Køge Arrest.

Den 23. December fik jeg mit Anklageskrift, hvor jeg blev anklaget for at have været i "Frikorps Danmark" og "Schallburgkorpset" samt at have været paa Jernbanevagt. Juleaften fejrede vi i Stilhed og med at tænke paa vores Paarørende udenfor Pigtraaden. Nytaarsaften havde vi en lille Revue i Internatet om Begivenhederne i den Tid, vi havde siddet i Fængsel.

<-Tilbage til 1945 | Videre til 1946 >