Smaa Notater

Sommeren 1941 og til Dato

Da Krigen mod Rusland begyndte som et opråb til tidligere danske Soldater om at melde sig til Front... Forsvarsminister Alsing Andersen opfordrede den Konservative Oberst Kryssing og hans Adjudant Thor Jørgensen Holbæk til at lede “Frikorps Danmark”. Jeg fik som andre skriftlig tilladelse fra Ministeriet og kom til uddannelse i Hamburg og senere i Polen.

Blev indsat i Krigen Maj 1942. Jeg blev såret den 23-2-1943 i Hovedet (80% invalid). Lå på sygehus til den 15-9-1943 og var i Sygekompagni resten af Krigen. Den 5-5-1945 blev jeg fængslet sammen med mange andre. Fik 3 års Fængsel og sat i Ringsted, Roskilde og Horserød.

Blev løsladt i Maj 1947 og begyndte at arbejde fra bunden af med det dårligste Arbejde, men har klaret mig selv uden at ligge Samfundet til Byrde (Endnu engang: 80% invalid!).

Da Tyskland fik slikket sine Sår efter Krigen bevilligede Tysk Røde Kors en hjælp til sårede Soldater invaliditet fra 50%, som jeg har modtaget fra 1972. Disse Penge er skattefrie i Tyskland ifølge vedlagte Skrivelse.

Nu forskellige Spørgsmål. Hvad med danske Frihedskæmpere (spøg til side)? Hvordan har Befolkningen set på det slagne Tyskland, som nu har rejst sig til en rig Stat? Danmark slap meget billigt igennem Krigen i Forhold til Norge, Holland, Belgien, England og Frankrig. Trods det, er Danmark vedblevet med at være et fattigt Land og har lånt mange Penge både i Tyskland og af andre Krigsmagter. Hvorfor er Udenrigsminister Munks Dagbog blevet henlagt til 1998?

<-Tilbage til en 1947 | Videre til udskrift af dommen ->