Danmarks Nationalsocialistiske Parti

Til Nytaar 1937 afstod min gamle Morbroder sin Jord til Udstykning, og den 13. Februar var der Aktion over Gaardens Dyr og Redskaber. Henad Aften samme Dag kørte jeg ud hos min Gamle Skolelærer og blev meldt ind i Danmarks Nationalsocialistiske Parti, som jeg efterhaanden var blevet varm paa, idet jeg havde overværet et J.A.K. Møde paa Thureby Kro i 1934 og siden haft lidt Forbindelse med de nye Tanker og Ideer. Da jeg ikke havde megen Fidus til den gamle Politik mere.

Den 31. Januar 1937 fik mine nye Kammerater lokket mig med til et stort Stævne i Nykøbing Sj. med Demon-strationsmarchs, hvor jeg hørte Frits Clausen første Gang. Senere paa Dagen kørte vi til Kalundborg, hvor der var Fakkeltog og senere Møde. Ud paa Natten kørte vi saa hjem i en forrygende Snestorm.

Igennem dette Parti har jeg fundet mine bedste Kammerater, samt min Kone som havde Plads i København i flere Aar. Søndag den 25. Februar 1937 var jeg paa Besøg hjemme i S, og da jeg nu som den eneste i Familien var meldt ind i D.N.S.A.P. maatte jeg jo staa for Skud hele Tiden, og da Kl. var 16,30, tog jeg min Cykle og kørte til Herfølge Station og købte Billet til København, hvor der var Møde i Borup Højskole.

Nogle Dage senere kørte en Arbejdskammerat og jeg til Store Hedinge. i en forrygende Snestorm ???? J. M. Jensen, Tingjellinge talte, og vi naaede først tilbage hen ad næste Dags Morgenstund.

Den 4. Maj var jeg til et stort Majstævne paa "Casino" i Ringsted, og nu begyndte jeg at deltage i SA's Arbejde i Haslev.

Den 12. Juni var vi til Landsstævne i Grenaa med dejligt Vejr og en smuk Sejltur fra Hundested med Musik om Bord.

<-Tilbage til en arbejdsulykke | Videre til 1938-39 ->