1941 - Frikorps Danmark

En af de første Dage to vi til København og købte Møbler og den 9. Januar 1941 flyttede vi ind i "Malerens" Hus, som jeg havde Lejet for 45 Kr. om Maaneden, og hvorfra vi har mange gode Minder.

Den 2. Juni fødte min Kone en lille Datter som desværre døde to Dage gammel og begravet paa Herfølge Kirkegaard.

Den 22. Juni begyndte Krigen mellem Tyskland og Rusland og herhjemme blev oprettet et Korps ved Navn "Frikorps Danmark", som skulde uddannes i Tyskland og derefter indsættes i Kampen mod Kommunismen. Efter nogen Tids Forhandlinger med min Kone fik jeg Lov til at melde mig og var paa Session i Slagelse den 16. August, fik derefter Indkaldelsesordre og rejste hjemmefra, efter at have taget Afsked med min Familie, den 28. August, og Afrejste fra Hovedbanegaarden den 29. August.

Ja, der er ingen som ikke har prøvet, hvordan det er, at tage Afsked med sin Kone, der kan forstaa hvor tungt det er, og man ved i saadan et Tilfælde ikke, om man ser hende mere.

I Langenhorn (Uddannelseslejren ved Hamburg) traf jeg saa min Broder Christian, som var kommet hertil 2 Maaneder før til Regiment "Nordvest" [Nordland?]; men blev ved Frikorpsets Ankomst overflyttet til dette.

Først i September skulde Batalionen skifte Lejr, og blev sendt ind i Polen, i en lille By ved Navn Treskau 12 km Nord for Posen og lige op ad Warthefloden. Her fortsættes Uddannelsen med Eksercits og Skydning. Jeg laa først ved 5 Kompagni; men blev den 12. Oktober overflyttet til 2. Kompagni.

Hele Vinteren sultede vi og om Aftenen listede vi os ned i Batalionens Kartoffel- og Gulerodskuler og stjal Kartofler og Gulerødder, som saa blev kogt om Natten.

Da der var Tobaksration i Tyskland, havde alle vi Soldater ogsaa Kort. Da jeg ikke Ryger, solgte jeg mit Tobakskort til en anden Dansker, hvilket blev indmeldt, og jeg blev idømt 3 Dage i Arresten paa skarp Kost, og en anden Kammerat fik 5 dage for samme Forseelse.

Jeg kom ud af Spjældet den 23. December. Juleaften forløb meget godt der var Humør, Stemning og Øl paa Bordet og Nytaarsaften ligeledes.

<-Tilbage til 1940 - besættelsen | Videre til 1942 - Fronterindringer ->